Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Sindikalni objektiv
25.04.2024.
Svet se ubrzano menja i već za par godina neće biti ovakav kakavim ga danas vidimo. Koliko smo spremni za takve promene, šta možemo da očekujemo od glavnog “reformatora” - veštačke inteligencije, šta će biti sa novinarskom profesijom.
27.12.2023.
Savremeno novinarstvo nije isto kao ono od pre neku deceniju. Ono se sada može nazvati PR novinarstvom, propagadnim novinarstvom, ili spin novinarstvom. U svakom slučaju ono nema veze sa onim što je izvorna misija novinarstva.
26.12.2023.
Formiranje lokalnih i regionalnih javnih servisa je najbolji način da građani na lokalu imaju pravovremene i kompletne servisne informacije i istovremeno, ambijent koji omogućava novinarima i medijskim radnicima ostvarivanje radnih i profesionalnih prava i sindikalno udruživanje.
26.12.2023.
Sindikat novinara Srbije (SINOS) sproveo je istraživanje o socioekonomskom položaju novinara i medijskih radnika. Cilj je bio da se ukaže na stepen do kojeg zaposleni u medijima mogu da ostvare svoja osnovna ljudska prava, kao što je pravo da se učlane u sindikate i pregovoraju sa poslodavcima kako bi obezbedili bolje uslove rada i veću sigurnost prilikom obavljanja posla.
17.12.2023.
Najveći problem lokalnih medija, od privatizacije do danas, je finansiranje.To je izvor i svih drugih problema koji se odnose na razne vrste pritisaka koji potiču najpre od vlasnika medija, preko lokalnih vlasti do republičke. Lokalni mediji gotovo da ne mogu da utišu na demokratizaciju društva, jer se njihova uloga svela na puko objavljivanje "probranih" vesti isključivo u interesu vlasnika medija odnosno lokalnih vlasti. Ista je situacija i sa javnim interesom
16.12.2023.
Ženama u lokalnim sredinama, posebno na selu, treba obezbediti ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, i učiniti vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.
16.12.2023.
U Srbiji su žene u ruralnim područjima najprogresivnija, ali i jedna od najzapostavljenijih grupa u zemlji. Žene na selu imaju ideje, snagu i značajnu ulogu u zajednici, ali potrebna im je podrška institucija, porodice i podrška drugih žena kako bi ostvarile svoj potencijal.
15.12.2023.
Slobodni mediji su uslov slobodnog, demokratskog društva. Svojim profesionalnim delovanjem oni stvaraju informisanog gradjanina sposobnog da samostalno donosi sudove o društvenim zbivanjima i akterima. Slobodnih medija nema bez slobodnih novinara. Njihov položaj utiče na njihov rad i kvalitet informisanja građana od čega zavisi i kakve odluke oni donose.
12.12.2023.
Dva kruga privatizacije medija u Srbiji od 2002. do 2014. urušila su novinarstvo u lokalnim sredinama. Ozbiljni, školoveni novinari u mnogim lokalnim medijima zamenjeni su osiromašenim , lojalnim, često nedovoljno obrazovanim kadrovima. Njihov zadatak je da umesto javnog, promovišu interes vlasnika medija.
11.12.2023.
Novinari i medijski radnici u Novom Sadu dele sudbinu kolega u Srbiji - veliki broj njih radi u prekarnim sulovima: Nesigurni su za svoj status, egzistenciju i karijeru, nad njima visi senka zastrašenosti i zato kod njih postoji velika doza autocenzure.