Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
O nama

SINOS


 • Sindikat novinar Srbije (SINOS) registrovan je u
  Ministarstvu rada i socijalne politike 12. decembra 2002. godine.
  Osnovan je na inicijativu grupe novinara uz podršku Udruženja
  novinara Srbije. Od 3. decembra 2005. godine član je Evropske
  (EFJ) i Međunarodne federacije novinara (IFJ) i ima njihovu
  snažnu podršku u odbrani prava zaposlenih u medijima. SINOS
  izuzetno dobro sarađuje sa svim medijskim sindikatima u regionu.
  Sindikat novinara Srbije je 2011. godine bio glavni
  organizator Godišnje skupštine Evropske federacije novinara na
  kojoj je bilo 80 delegata iz više od 40 zemalja.
  Osnovni cilj SINOS-a je radno pravnai profesionalna zaštita
  svih zaposlenih u medijima. To podrazumeva postojanje granskog
  i kolektivnih ugovora kod poslodavaca.
  U ovom trenutku potpisivanje kolektivnog ugovora za medije
  na celoj teritoriji Srbije nije moguće jer medijski vlasnici ne žele da
  osnuju pregovarački tim, dok nadležno Ministarstvo za kulturu i
  medije, i Ministarstvo za rad ne preduzimaju ništa da stvore
  uslove za početak socijalnog dijalogakoji bi definisao prava i
  obaveze poslodavaca i zaposlenih u medijima.
  SINOSima 1476 članova. Gotovo polovina je posle privatizacije
  ostala bez posla. Podružnice SINOS-a reprezentativne su u
  „Radio-televiziji Vojvodine“ i „Večernjim novostima“ i imale su
  presudnu ulogu u potpisivanju kolektivnih ugovora u tim medijima.
  Podružnica SINOS aktivno je učestvovala u izradi kolektivnog
  ugovora u medijskom javnom servisu RTS-u.

 

 

     Predsednica Sindikata novinara je Dragana Čabarkapa, novinarka
"Večernjih novosti".
      Čabarkapa je rođena 1958. u Beogradu. Završila je Fakultet političkih
nauka u Beogradu 1982. Novinarsku karijeru započela je u "Studentu",
sarađivala je u Ježu i Radio Beogradu. Od 1984. je novinar "Novosti" sa
kraćom pauzom 2002. godine kada je, odlukom Vlade Savezne Republike
Jugoslavije, imenovana za glavnu i odgovornu urednicu "Borbe".
      Dragana Čabarkapa je u dva mandata bila član Uprave Udruženja novinara
Srbije i član Suda časti. Jedan je od osnivača Sindikata novinara Srbije
čija je predsednica od osnivanja.