Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS

Sindikat novinar Srbije (SINOS) registrovan je u Ministarstvu rada i socijalne politike 2. decembra 2002. godine. Osnovan je na inicijativu grupe novinara uz podršku Udruženja novinara Srbije. Od 3. decembra 2005. godine član je Evropske (EFJ) i Međunarodne federacije novinara (IFJ) i ima njihovu snažnu podršku u odbrani prava zaposlenih u medijima. SINOS izuzetno dobro sarađuje sa svim medijskim sindikatima u regionu. Sindikat novinara Srbije je 2011. godine bio glavni organizator Godišnje skupštine Evropske federacije novinara na kojoj je bilo 80 delegata iz više od 40 zemalja. Osnovni cilj SINOS-a je radno pravnai profesionalna zaštita svih zaposlenih u medijima. To podrazumeva postojanje granskog i kolektivnih ugovora kod poslodavaca. U ovom trenutku potpisivanje kolektivnog ugovora za medije na celoj teritoriji Srbije nije moguće jer medijski vlasnici ne žele da osnuju pregovarački tim, dok nadležno Ministarstvo za kulturu I medije, i Ministarstvo za rad ne preduzimaju ništa da stvore uslove za početak socijalnog dijalogakoji bi definisao prava I obaveze poslodavaca i zaposlenih u medijima. SINOSima 1476 članova. Gotovo polovina je posle privatizacije ostala bez posla. Podružnice SINOS-a reprezentativne su u „Radio-televiziji Vojvodine“ i „Večernjim novostima“ i imale su presudnu ulogu u potpisivanju kolektivnih ugovora u tim medijima. Podružnica SINOS aktivno je učestvovala u izradi kolektivnog ugovora u medijskom javnom servisu RTS-u.

Predsednica Sindikata novinara je Dragana Čabarkapa, novinarka "Večernjih novosti". Čabarkapa je rođena 1958. u Beogradu. Završila je Fakultet političkih nauka u Beogradu 1982. Novinarsku karijeru započela je u "Studentu", sarađivala je u Ježu i Radio Beogradu. Od 1984. je novinar "Novosti" sa kraćom pauzom 2002. godine kada je, odlukom Vlade Savezne Republike Jugoslavije, imenovana za glavnu I odgovornu urednicu "Borbe".

Dragana Čabarkapa je u dva mandata bila član Uprave Udruženja novinara Srbije i član Suda časti. Jedan je od osnivača Sindikata novinara Srbije čija je predsednica od osnivanja.

 

Pozdrav