Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Kontakt

E-mail adresa

sinos02@yahoo.com

Telefon

063/250-380

Adresa

 Resavska ulica broj 28, 11 000 Beograd