Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

PRISTUPNICA

Preuzmi fajl (Pristupnica.)

Format pdf, veličina 435kB10 RAZLOGA ZA ČLANSTVO U SINDIKATU NOVINARA

1. Sindikat štiti sve zaposlene u medijima!

2. Bez zaštićenog novinara nema slobode medija!
Kakvu slobodu medija javnost može da očekuje od novinara koji se ne usuđuju da pitaju za vlastitu platu, koji rade na crno, bez ikakvih ugovora, bez redovne plate i honorara, bez prava na odmor, bez osnovnog ljudskog dostojanstva?!

3. Sindikalna prava su osnovna ljudska prava!
Sindikalna prava zagarantovana su Deklaracijom UN o ljudskim pravima, konvencijama Međunarodne organizacije rada, ustavom i radnim zakonodavstvom svake demokratske države.

4. Nema slobode medija ako novinari žive u uslovima siromaštva, korupcije i straha!
Bez zaštite radnih i socijalnih prava novinara nema ni profesionalnih prava. Bez profesionalnih prava novinara nema slobode medija. Bez slobode medija nema demokratije.

5. Kolektivni ugovor najbolje štiti radna, socijalna i profesionalna prava zaposlenih u medijima!

6. Samo sindikat može da pregovara i potpiše kolektivni ugovor!

7. Bez sindikata nema kolektivnog ugovora ni uspešne zaštite novinara!
Kolektivni ugovor ima snagu zakona. Nakon pregovora potpisuju ga sindikat i poslodavci. O svakoj promeni vode se novi pregovori. Zato je kolektivni ugovor najbolja zaštita.

8. Bez profesionalne solidarnosti nema sindikata novinara!
Zajednički interes i solidarnost osnov su svakog sindikata. Okvir uređivačke politike određuje poslodavac. Udruženi u sindikat novinari mogu zaštititi svoja prava i profesiju.

9. Globalizacija donosi nove medijske vlasnike koji dolaze da ostvare profit!
Strane medijske korporacije u svojim zemljama poštuju prava radnika, a kod nas to izbegavaju. Njihovi su novinari organizovani u jak sindikat. A mi?

 10. Novinari nisu roba ako imaju jak sindikat!


10 RAZLOGA ZA SINOS SINDIKAT NOVINARA SRBIJE

1. SINOS se bori za veće plate, bolje uslove rada, profesionalno i ljudsko dostojanstvo, poštovanje radnog i vraćanje zimskog odmora, plaćeni prekovremeni, noćni i rad za praznike.

2. SINOS je definisao šta sve spada u radno vreme zaposlenih u medijima - prikupljanje podataka, praćenje skupova, pisanje i proveravanje činjenica i službena putovanja.

3. SINOS svojim članovima pruža besplatnu pravnu zaštitu u radnim sporovima.

4. SINOS je potpisao 5 kolektivnih ugovora u medijskim kućama.

5. SINOS sa Republičkim odborom Samostalnog sindikata zaposlenih u medijima i izdavaštvu pregovara sa Vladom Srbije i udruženjima poslodavaca o nacionalnom kolektivnom ugovoru za novinare i medijske radnike Srbije.

6. Zbog sve više neformalnog rada, SINOS traži pripadajuću zaštitu za stalne honorarne saradnike u medijima.

7. SINOS traži da se dogovoreni, a neobjavljeni rad novinara smatra objavljenim kako bi se sprečilo “nameštanje” otkaza.

8. SINOS će pratiti i ukazivati na eventualne propuste  i manipulacije u predstojećoj privatizaciji lokalnih medija.

9. Štiteći svoje članove SINOS štiti i vas.

10. Pridružite nam se da zadržimo stečena i izborimo nova prava!