Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Prijatelji

10 posto popusta ne sve usluge za članove SINOS