Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Sindikalni objektiv
09.07.2022.
SINOS istraživao kako se u Despotovcu primenjuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (1)  
lepotice
29.12.2021.
Mediji - kolateralna šteta interesnih grupa
KIM 2
29.12.2021.
Mediji- delimično slobodni
Kosovo 1
29.12.2021.
Decenije rizičnog izveštavanja
Kragujevac
09.12.2021.
Novinari i medijski radnici u Srbiji rade u teškim uslovima.Veliki broj naših kolega nije dovoljno plaćen, nema siguran posao i rade previše, bez regulisanog radnog vremena. Rade u sve težim uslovima sa ugovorima koji su sve manje sigurni i suočavaju se sa velikim finansijskim problemima.
Beograd
06.12.2021.
Solidarnost vraća dostojanstvo profesiji
Beograd
03.12.2021.
Zajednički problemi u medijima traže solidarnu akciju
Beograd
29.11.2021.
Novinari ne smeju ni jednog trenutka da zaborave da rade za opšti interes. Dakle ne za sebe, svoj medij, vlasnika medija ili za vlast, stranku ili neku drugu interesnu grupu.