Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Sindikalni objektiv
01.03.2019.
Treba formirati regionalne javne servise, čiji bi rad bio regulisan Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, jer bi tobio jedini pravi način da svi građani imaju pravovremene i nepristrasne informacije
EFJ
15.02.2019.
Povelja EFJ o radnim uslovima za novinare je neobavezujuće uputstvo o radnim uslovima koje je potpisano u Beogradu, 12. februara 2019. godine od strane predstavnika 14 novinarskih organizacija pridruženih Evropskoj Federaciji Novinara i vodećih novinarskih sindikata iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.
13.02.2019.
Apsolventi Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum, u klasi
Profesora Stanka Crnobrnje, imali su zanimljiv susret sa predstavnicima
Evropske federacije novinara koji su u Beogradu promovisali međunarodnu
Povelju o radnim uslovima za novinare.
Mediji
22.01.2019.
Snaga novinarstva u solidarnosti novinara
Novine
10.01.2019.
Teška vremena snaže profesiju
Mediji
30.12.2018.
Jaki mediji, nemoćni novinari
27.12.2018.
ISTINA I MORAL, PA SVE OSTALO
Kovačević
25.12.2018.
Građani Srbije imaju pravo na istinito, blagovremeno i kompletno informisanje. Država je dužna da im to obezbedi ali brojni indikatori pokazuju da nakon medijske reforme iz 2014. godine u mnogim sredinama javni interes nije ostvaren. O efektima vlasničke transformacije na kvalitet informisanja u Gornjem Milanovcu, novinarka SINOS razgovarala je sa predsednikom opštine Dejanom Kovačevićem.
2
25.12.2018.
U prepunoj sali Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Sindgidunum u Beogradu danas je u organizaciji Sindikata Novinara Srbije održana tribina "Zaštitimo novinare, odbranimo novinarstvo".
10.12.2018.
U velikoj sali skupštine opštine Čajetina održan je sastanak predstavnika medija pod nazivom „Zaštitimo novinare, odbranimo novinarstvo“.