Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Sindikalni objektiv
28.11.2019.
Posle donošenja seta medijskih zakona 2014. godine i povlačenja države iz medija informisanje na lokalu, po opštoj oceni, gotovo je zamrlo. Nekadašnja javna medijska preduzeća svdena su na redakcije sa nekoliko zaposlenih kojima je radna obaveza, uglavnom, uvećna, plata umanjena, a sindikalno organizovanje, zabranjeno.
26.11.2019.
Kao četvrta grana vlasti mediji imaju posebnu ulogu u demokratskim sistemima. Informisanost građana u demokratskim državama zagarantovana je zakonom, odnosno pravom da se bude obavešten i upoznat sa radom i odlukama aktuelne vlasti, a tu mogućnost na najbolji način obezbeđuju upravo mediji.
Mediji
22.11.2019.
Medijska reforma iz 2014. nije dala očekivane rezultate . Opšta ocena novinara, medijskih stručnjaka i javnosti je da je stanje u medijskoj delatnosti pogoršano i da je posebno teška situacija na lokalu
Boško
19.11.2019.
Privatizacija uništila medije
16.10.2019.
Posle donošenja seta medijskih zakona 2014. godine I povlačenja države iz medija informisanje na lokalu, po opštoj oceni, gotovo je zamrlo. Nekadašnja javna medijska preduzeća svdena su na redakcije sa nekoliko zaposlenih.kojima je radna obaveza, uglavnom, uvećna, plata umanjena, a sindikalno organizovanje, zabranjeno.
11.10.2019.
Krivična odgovornost za konkursne komisije
19.09.2019.
Posle donošenja seta medijskih zakona 2014. godine I povlačenja države iz medija informisanje na lokalu, po opštoj oceni, gotovo je zamrlo. Nekadašnja javna medijska preduzeća svdena su na redakcije sa nekoliko zaposlenih kojima je radna obaveza, uglavnom, uvećna, plata umanjena, a sindikalno organizovanje, zabranjeno.
04.09.2019.
U Srbiji je registrovano oko 2.500 medija. To je gotovo duplo više nego 2014. godine kad je donet
set medijskih zakona najavljen kao medijska reforma.
02.09.2019.
Portali na oku vlasti
30.08.2019.
Posle donošenja seta medijskih zakona 2014. godine I povlačenja države iz medija informisanje na lokalu, po opštoj oceni, gotovo je zamrlo. Nekadašnja javna medijska preduzeća svdena su na redakcije sa nekoliko zaposlenih kojima je radna obaveza, uglavnom, uvećna, plata umanjena, a sindikalno organizovanje, zabranjeno.