Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Sindikalni objektiv
27.09.2021.
Sindikat novinara Srbije (SINOS) sproveo je istraživanje među studentima i profesorima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu o stanju na medijskoj sceni

27.09.2021.
Novinari i medijski radnici u Srbiji tokom pandemije COVID 19 suočeni su sa izmenjenim uslovima rada. To je, pre svega u digitalnim medijima, uticalo na povećanje obima posla ali ne i na uvećanje zarada. Posledice rada tokom COVID 19 su najsnažnije osetili novinari i medijski radnici koji su u fleksibilnom radnom režimu - angažovani na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.
31.08.2021.
Mediji u Srbiji nisu slobodni, novinari rade pod pritiskom, za male plate i sa labavim ugovorima, izloženi cenzuri i autocenzuri, ideološki i materijalno podeljeni, bez dovoljne zaštite novinarskih udruženja i sindikata – ukazuju buduće kolege.

17.08.2021.
Sindikat novinara Srbije organizovao je okrugli sto „Кako do boljeg položaja novinara i medijskih radnika u Кragujevcu?“
30.12.2020.
U Srbiji je registrovn 751 portal, ali bar trećina nije aktivna. Sindikat novinara Srbije istraživao jekakva je finansijska održivost ali i položaj novinara u onlajn medijima koji se smatraju medijima budućnosti.
30.12.2020.
Prema podacima Agencije za privredne registre (APR) u Srbiji je registrovano 2.508 medija: 937 štampanih, 751 portala, 333 radio - stanica, 244 televizijskih. Broj uređivački oblikovanih internet stranica je 84, servisa novinskih agencija 28, nedefinisano je 114, a pod “ostalo” se svodi 17 medija.
29.12.2020.
Meštani opštine Despotovac zadovoljni su servisnim informacijama, koje mogu da prate na opštinskom portalu „Gradske vesti“, na kome se postavljaju i izveštaji o svim aktivnostima lokalne samouprave, ali smatraju da je to nedovoljno, saznali smo u okviru istraživanja za projekat „Uloga lokalnih medija u informisanju građana Despotovca“ Sindikata novinara Srbije (SINOS). Prema njihovom mišljenju, lokalni mediji nemaju dovoljan broj novi
29.12.2020.
U okviru projekta „Uloga lokalnih medija u informisanju građana Despotovca“ Sindikat novinara Srbije (SINOS) istraživao je koliko su građani Gornje Resave zadovoljni načinom izveštavanja lokalnih i regionalnih medija, koje su prednosti jednog, a koje drugog, da li lokalni mediji imaju kadar koji može da odgovori potrebama za brzim i tačnim informacijama i da li mogu da se bave istraživačkim novinarstvom, kao i šta treba menjati kako bi kvalitet informisanjabio m
Glišić
29.12.2020.
Sindikati su suviše humanistički orijentisani za moderan svet

29.12.2020.
Sindikat novinara Srbije (SINOS) predstavio je danas Studiju o arhivskoj građi u nekadašnjim javnim medijskim preduzećima i pozvao Ministarstvo kulture i informisanja da pomogne digitalizaciju arhivske građe lokalnih medija kako bi se ovaj materijal trajno sačuvao i učinio dostupnim budućim generacijama.