Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Sindikalni objektiv
yajcar
02.09.2019.
Portali na oku vlasti
25.07.2019.
SLOBODNI NOVINARI ZA SLOBODNO DRUŠTVO (1)
30.04.2019.
Zajedno do slobodnog novinarstva
Novine
20.03.2019.
Novinari i medijski radnici u Srbiji rade u teškim uslovima, često bez adekvatnog ugovora o radu. Opšti trend je smanjivanje broja zaposlenih i udela zaposlenih na neodređeno vreme, dok, sa druge strane, brzo raste angažovanje po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima, autorskim ugovorima i ugovorima o delu.
01.03.2019.
Treba formirati regionalne javne servise, čiji bi rad bio regulisan Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, jer bi tobio jedini pravi način da svi građani imaju pravovremene i nepristrasne informacije
Mediji
15.02.2019.
Nemoć sedme sile
EFJ
15.02.2019.
Povelja EFJ o radnim uslovima za novinare je neobavezujuće uputstvo o radnim uslovima koje je potpisano u Beogradu, 12. februara 2019. godine od strane predstavnika 14 novinarskih organizacija pridruženih Evropskoj Federaciji Novinara i vodećih novinarskih sindikata iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.
13.02.2019.
Apsolventi Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum, u klasi
Profesora Stanka Crnobrnje, imali su zanimljiv susret sa predstavnicima
Evropske federacije novinara koji su u Beogradu promovisali međunarodnu
Povelju o radnim uslovima za novinare.
Mediji
22.01.2019.
Snaga novinarstva u solidarnosti novinara
Novine
10.01.2019.
Teška vremena snaže profesiju