Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Sindikalni objektiv
30.12.2019.
Reč je delotvorna, te je onaj ko vlada rečima veoma moćan. Zloupotreba jedne takvemoći dovela nas je u situaciju u kojoj se nalazimo sada, prividno sprečeni da uradimobilo šta jer se ništa ne čini dovoljno dobrim odgovorom na pitanje ovako velikihrazmera. Kako bih bolje objasnila idejno rešenje ovog problema osvrnuću se na pričemojih roditelja, na proverene glasine starijih ljudi, svedoka jednog potpuno drugačijegmedijskog sveta. Kažu, ne
26.12.2019.
Синдикат новинара Србије (СИНОС) предложио је да нова Медијска стратегија предвиди оснивање локалних и регионалних јавних сервиса јер је то од изузетног значаја за информисање на локалу. Будући да чланови Радне групе за израду Медијске стратегије нису подржали овај пред
24.12.2019.
Проблем економскенеодрживости локалних и регионалних медија јасно је истакнут у Анализи Нацрта медијске стратегије указује коју је урадио италијански ски експерт Др Франческо Шакитано:
23.12.2019.
Društvo je slobodno onoliko koliko su slobodni mediji, a mediji onoliko koliko su slobodni novinari. Кako to funkcioniše u Čačku i kako novinari u ovom gradu vide ulogu lokalnih medija u jačanju demokratije pitali smo kolege u ovom gradu.
05.12.2019.
Vekovna borba za slobodu štampe, a potom i ostale medije od uticaja države i njene kontrole, imala je prvenstveni cilj da svim ljudima pruži pouzdane informacije o društvu kako bi mogli samostalno da donose sud o društvenim zbivanjima i akterima - navodi u svojoj studiji
28.11.2019.
Posle donošenja seta medijskih zakona 2014. godine i povlačenja države iz medija informisanje na lokalu, po opštoj oceni, gotovo je zamrlo. Nekadašnja javna medijska preduzeća svdena su na redakcije sa nekoliko zaposlenih kojima je radna obaveza, uglavnom, uvećna, plata umanjena, a sindikalno organizovanje, zabranjeno.
27.11.2019.
Nezavisni, profesionalni i pluralistički mediji su ključni element zdrave demokratije i ideal koji nije lako ostvariti.
26.11.2019.
Kao četvrta grana vlasti mediji imaju posebnu ulogu u demokratskim sistemima. Informisanost građana u demokratskim državama zagarantovana je zakonom, odnosno pravom da se bude obavešten i upoznat sa radom i odlukama aktuelne vlasti, a tu mogućnost na najbolji način obezbeđuju upravo mediji.
24.11.2019.
Prema analizi Evropske radiodifuzne unije (EBU), većina građana Srbije ne verujemedijima pa se po stepenu poverenja naša zemlja nalazi na dnu evropske lestvice. Zaštoje to tako? Koje osobine i sposobnosti treba da poseduje dobar novinar? I kako njegovekarakteristike mogu da odmognu ili pomognu pri sticanju naklonosti javnog mnjenja?
Mediji
22.11.2019.
Medijska reforma iz 2014. nije dala očekivane rezultate . Opšta ocena novinara, medijskih stručnjaka i javnosti je da je stanje u medijskoj delatnosti pogoršano i da je posebno teška situacija na lokalu