Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

EFJ: Zabrinjava porast dezinformacija uzrokovanih veštačkom inteligencijom

18.08.2023.

EFJ: Zabrinjava porast dezinformacija uzrokovanih veštačkom inteligencijom

Evropska federacija novinara (EFJ) danas je upozorila da se veštačka inteligencija sve češće koristi kako bi se proizvodili obmanjujući vizuelni i tekstualni sadržaji, sa ciljem širenja dezinformacija koje bi uticale na javno mnjenje. Zato je, navodi EFJ, više nego ikad potrebno da publika razvija medijsku pismenost, kako bi različitim tehnikama i alatima prepoznala dezinformacije i razumela funkcionisanje medija.

„Veštačka inteligencija čini moćne alate svima dostupnim, uključujući i zlonamerne aktere. Zato  je važno da se medijska pismenost posmatra kao skup alata i tehnika koje omogućavaju korisnicima da prepoznaju dezinformacije i protumače medijski sadržaj“, navode iz EFJ-a.

Iz EFJ-a ističu da porast dezinformacija posebno zabrinjava u vreme opšteg nepoverenja u vesti. Sa druge strane, EFJ podseća da je izveštaj Ujedinjenih nacija pokazao da je stav mladih ljudi prema veštačkoj inteligenciji uglavnom pozitivan, ali da mnogi od njih ne razumeju kako veštačka inteligencija funkcioniše.

Povećanju popularnosti veštačke inteligencije doprinela je i dostupnost alata ChatGTP, nakon čega su, kako dodaju iz ove Federacije, počele kampanje čiji je cilj uticaj na javnost.

„Da li će veštačka inteligencija imati pozitivan ili negativan uticaj na novinarstvo i društvo, kako navodi Nemačka asocijacija novinara (DJV), zavisi od toga koliko brzo i odlučno kreatori politike reaguju na nove mogućnosti“, piše EFJ.

Zato je, navode iz EFJ-a, važno razvijati obrazovanje, kako bi digitalna i medijska pismenost mladih bila na višem nivou. Кako ističu, od suštinskog je značaja da donosioci odluka podržavaju finansiranje istraživanja i inovacije u vezi sa veštačkom inteligencijom koja bi pozitivno uticala na novinarstvo.

U predstojećem periodu bi, kako ističu iz EFJ-a, Evropska zajednica za veštačku inteligenciju, podatke i robotiku trebalo da razgovara sa sindikatima i udruženjima novinara o dizajnu i razvoju alata veštačke inteligencije koji bi medijskim radnicima olakšali posao.

„Neophodna je saradnja različitih institucija, programera, vlada i izdavača i urednika medija. Odgovornost redakcija je da obezbede da se alati veštačke inteligencije koriste u skladu sa novinarskim standardima, što podrazumeva obeležavanje sadržaja koji je generisan pomoću veštačke inteligencije“, dodaju iz EFJ-a.

To bi, kako ističu, omogućilo korisnicima da uz pomoć kritičkih veština naprave razliku između novinarskog sadržaja i dezinformacija.

Iz EFJ-a navode da su mnoge organizacije za samoregulaciju, kao što je Francuski savet za medije (CDJM), već objavile etičke smernice o korišćenju veštačke inteligencije u redakcijama.

U izveštaju organizacije OpenAI, podseća EFJ, navodi se da korisnici mogu da proizvode i distribuiraju dezinformacije i šire propagandu uz pomoć lako dostupnih alata generativne veštačke inteligencije koji imaju za cilj da utiču na mišljenja i ponašanja ciljne publike.

 Autor: UNS/EFJ Izvor: UNS/EFJ

Najnovije