Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Delegacija EFJ sa stdentima Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum

13.02.2019.

 

Apsolventi Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum, u klasi
Profesora Stanka Crnobrnje, imali su zanimljiv susret sa predstavnicima
Evropske federacije novinara koji su u Beogradu promovisali međunarodnu 
Povelju o radnim uslovima za novinare.
Time je nastavljena saradnja Sindikata novinara Srbije i fakulteta
Singidunum koja studentima omogućava neposredno saznanje o novinarstvu
koje ih čeka po završetku studija.
Mehmet Koksal, vođa projekta -  Povelja o radnim uslovima za novinare ?
predstavio je osnovna načela kroz 10 članaka tog dokumenta: od prava
novinara na ugovor o radu, prava na udruživanje u sindikat, prava da
zaštite svoje izvore podataka....do prava na dnevni odmor po isteku radnog
vremena.
Mehmetova koleginica Kamij Peti, objasnila je budućim kolegama kako da
koriste websajt Evropske federacije novinara  
https://europeanjournalists.org/ koja okuplja više od 320.000 novinara.
Prikazana je Mapa sa procenom sigurnosti medija i brojem napada na
novinare, pomenuta je akcija EFJ-a jačanja poverenja u medije.
Pitanja studenata Singidunuma su se odnosila na promene u novinarstvu koje
su nastale digitalizacijom medija i sve većim interesovanjem za društvene
mreže. Njih je zanimalo i zašto mediji u Srbiji, kako su naveli, sve manje
kritički pišu o problemima u društvu i kako se u našem okruženju izboriti
za slobodu medija.
                Mehmet Koksal, koji je i sam bio novinar belgijskog
časopisa "Soar", podsetio je da je novinarstvo javno dobro
i treba da posluži dobrobiti čitavog društva a ne
interesnim grupama. U svom poslu su novinari svuda
izloženi različitim pritiscima, od onih unutar redakcije
koji dolaze od menadžmenta i neposrednog urednika, do
pritisaka od političara ili tajkuna. Novinar mora da ima
dozu hrabrosti i da se odupre takvim pritiscima ali i da
zaštitu potraži u profesionalnom organizovanju u sindikate
u kojima je i odbrana osnovnih vrednosti profesije lakša.

IZVOR: SINOS