Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

EFJ pozdravila inicijativu o početku pregovora u Hrvatskoj

11.11.2022.

Evropska federacija novinara (EFJ) pozdravila je inicijativu Sindikata hrvatskih novinara (TUCJ) da ponovo započne pregovore o granskom kolektivnom ugovoru u medijima.

„Novinar koji se ne plaši gubitka posla može biti istinski slobodan novinar“, navodi se u saopštenju TUCJ-a.

 

TUCJ radi na kreiranju javnih medijskih politika u cilju unapređenja socijalnog dijaloga, regulacije medija i implementacije jačih kolektivnih ugovora, što je glavni cilj sindikata. Ima za cilj da okupi sve sindikate u medijskom sektoru i okupio je tim predstavnika Sindikata hrvatskih novinara (SNH), Sindikata obrazovanja i medija i Sindikata grafičkih i medijskih radnika sa kojima su dogovoriti se o narednim radnjama koje treba preduzeti. U saradnji sa Hrvatskim novinarskim društvom (CJA) rade i na jačanju borbe za bolje uslove rada, kreiranju javnih medijskih politika i važnosti kolektivnih ugovora u medijima: i TUCJ i SNH posećuju lokalnu redakciju i lokalne zajednice preko sindikalnih predstavnika, da govori o značaju sindikalnog rada i jačanju kapaciteta za kolektivno pregovaranje u lokalnim medijima.

Sindikat novinara radi u bliskoj saradnji sa drugim novinarskim organizacijama, pod nazivom LAREG+.

 Cilj LAREG+ je jačanje nezavisnosti i slobode lokalnih medija kao izvora informacija za građane u lokalnim sredinama. U slučaju štrajkova medijskih organizacija i medija, podrška se pruža kad god je to moguće. Projekat obuhvata i istraživanje i prikupljanje podataka: kada je sindikat prikupio ove podatke, trenutno o atipičnim radnicima. Podaci će se koristiti za izradu preporuka za medijsku politiku i zakone i za jačanje kolektivnih pregovora. Novi oblici komunikacije kao što su video snimci i podkasti se koriste za širenje svesti o značaju sindikata i sindikalnog organizovanja. Video podcast „Sindikalna kuhinja“ pokrenut je kako bi se te diskusije odvijale u formi dostupnom većini. Pored toga, TUCJ sarađuje sa Organizacijom za radničku inicijativu i demokratizaciju, mladim aktivistima, sociolozima i naučnicima čiji je terenski rad sa sindikatima i istraživački i naučni rad prepoznat u celom regionu.

 „Solidarnost i zajednički rad na zaštiti nezavisnog novinarstva je misija u vremenima kada je novinarstvo jedan od stubova odbrane demokratije. Zaštita i jačanje radnih prava novinara kroz kolektivne ugovore je preduslov za njihov slobodan rad“, kaže Maja Sever, predsednica TUCJ i EFJ.

Rad sindikata je intenziviran uz pomoć projekta Union Recoveri EFJ

IZVOR: SINOS

Najnovije