Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS TRAŽI SASTANAK SA MINISTROM INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA DEJANOM RISTIĆEM

07.05.2024.

 

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Ministar Dejan Ristić

 

Poštovani,

Sindikat novinara Srbije i medijskih radnika (SINOS) čestita Vam izbor na funkciju ministra informisanja i telekomunikacija i poziva Vas da što pre zakažete sastanak sa predstavnicima naše organizacije kako bi bio omogućen nastavak inicijativa koje predlažemo. Za sastanak delegiramo sledeće teme:

1. Hitno uspostavljanje socijalnoekonomskog dijaloga radi potpisivnja granskog kolektivnog ugovora u medijskoj sferi. Ova aktivnost  predvidjena je Medijskom strategijom i oročena Akcionim planom ovog dokumenta;

2. Trajno rešavanje radnog statusa novinara i medijskih radnika koji su godinama, pa i decenijama u prekarnom (nesigurnom) radnom odnosu, angažovani na osnovu različitih ugovora;

3.Zakazivanje konferencije na kojoj bi učestvovali predstavnici medijske i akademske zajednice, resorna ministarstva (Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ) predstavnici NVO, EU i OEBS-a, na temu poboljšanja radnog, profesionalnog i bezbednosnog statusa novinara i medijskih radnika.

 

                                                                                      Za Izvršni odbor SINOS

                                                                                      Predsednik Siniša Otašević

Novi Sad

7.5.2024.

 

 

 

 

Najnovije