Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Sindikat novinara i medijskih radnika Radio-televizije Srbije (RTS) i Inicijativni odbor honorarno angažovanih radnika RTS-a uputili novi dopis generalnom direktoru JMU RTS

11.04.2024.

 

Sindikat novinara i medijskih radnika Radio-televizije Srbije (RTS) i Inicijativni odbor honorarno angažovanih radnika RTS-a uputili novi dopis generalnom direktoru JMU RTS. Tekst pisma prenosimo u celini

GENERALNOM DIREКTORU JMU RTS

Draganu Bujoševiću

 POZIV ZA SASTANAК

Sindikat novinara i medijskih radnika RTS-a i Inicijativni odbor honorarno angažovanih radnika RTS-a pozivaju Vas na razgovor o rešavanju aktuelnih pitanja kolega koji godinama i decenijama u kontinuitetu rade po osnovu različitih vrsta ugovora.

U dopisu od 29. marta detaljno smo Vas obavestili o zahtevima koji je potpisima podržalo 875 radnika RTS-a (potpisi se i dalje prikupljaju). Cilj je da rešimo prekarni status naših kolega. Akciju SINOS-a za rešavanje prekarnog statusa u RTV i RTS podržali su, krajem prošle godine, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija i Međunarodna federacija novinara (IFJ).

Još jednom Vas pozivamo da:

1. Saopštite kriterijume za redosled zapošljavanja honorarnih saradnika, odnosno da ih ustanovimo zajedno i učinimo ih poznatim svim angažovanim radnicima.

2. Dok se pitanje zapošljavanja ne reši, da se honorari dovedu na nivo koji je usklađen sa dosadašnjim rastom zarada zaposlenih u odnosu na startnu poziciju 2018. godine.

 

 


                                                                      Sindikat novinara i medijskih radnika RTS-a
                                                                      Dušan VELIČKOVIĆ predsednik
                                                                      i
                                                                      Inicijativni odbor honorarno angažovanih
                                                                      radnika RTS-a


Beograd
9.4.2024.

 

 

 

 

Najnovije