Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS u poseti zaposlenima u TV Subotica

10.04.2024.

SINOS u poseti zaposlenima u TV Subotica 

Predstavnice Sindikata novinara i medijskih radnika Srbije (SINOS) izvršna direktorka Dragana Čabarkapa i članica Izvršnog odbora Nada Kalkan posetile su zaposlene u TV Subotica i pozvale ih da se sindikalno organizuju.

Razgovarale su i sa vlasnikom i direktorom Vladanom Stefanovićem koji ih je obavestio da je u njegovom vlasništvu ukupno osam madija - četiri televizije, dve radio stanice, jedan magazin i jedne novine i da svaki od ovih medija ima i portal. U njima je zaposleno 35 ljudi, dvoje ima minimanu zaradu dok se ostale kreću od 55.000 dinara do dvstruko viših, zavisno od posla koji kolege obavljaju. Program se emituje na srpskom, mađarskom, hrvatskom i bunjevačkom jeziku.

Mediji u vlasništvu Stefanovića su deo organizacije ComNet koja ima 300 elektronskih medija. Stefanović je osnivač ovog poslovnog udruženja i potpredsednik.

Predstavnice SINOS pozvale su Stefanovića da se pridruži poslovnim udruženjima koja su najavila spremnost da osnuju poslodavačku organizaciju u medijskoj delatnosti koja bi bila partner sindikatima u socioekonomskom dijalogu radi potpisivanja granskog kolektivnog ugovora.

Sindikat novinara i medijskih radnika Srbije jedini je sindikat koji je imao svog predstavnika u Radnoj grupi Vlade Srbije za izradu Medijske strategije, Radnoj grupi za izradu Nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima  i u Radnoj grupi  za implementaciju Akcionog plana. SINOS insistira da se odredbe u ovim dokumentima koje se odnose na uspostavljanje dijaloga radi potpisivanja granskog kolektivnog ugovora dosledno primene.

Cilj SINOS-a je potpisivanje granskog kolektivnog ugovora koji bi obezbedio bolju zaštitu i ekonomski položaj novinara i medijskih radnika. Ideja je da se u okviru budućeg granskog kolektivnog ugovora za novinare i medijske radnike sačine posebni ugovori za javne servise, štampane medije, nacionalne i lokalne elektronske medije, portale i frilensere.

Namra je da se na ovaj način poboljšaju i zaštite već stečena prava zaposlenih u medijima, ali i da se  omogući svim novinarima i medijskim radnicima da budu obuhvaćeni pravima i obavezama iz kolektivnog ugovora.

SINOS se zalaže da se i u Srbiji primene evropski standardi u oblasti radnih prava medijskih radnika za šta ima podršku Udruženja novinara Srbije (UNS) i Međunarodne federacije novinara (IFJ).

Poseta Televiziji Subotica organizovana je u okviru kampanje SINOS za sindikalno osnaživanje novinara i medijskih radnika koju podržava  IFj  kroz  projekat UTU (Sindikati za sindikate) i Švedskim sindikatom novinara.

IZVOR: SINOS

 

Najnovije