Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS: Generalni direktor RTV na sastanku sa sindikatima najavio socijalni program, veće plate i otkaze

16.03.2024.

 

Goran Karadžić , generalani direktor Radio televizije Vojvodina (RTV)  na sastanku u petak 15. marta. 2024. obavestio je predsednike sindikata ove  medijske kuće da je Radio televizija Srbije (RTS) povisila cenu rada za 10 odsto  iz sopstvenih resursa (oni troše oko 34 odsto ukupnih prihoda na zarade a RTV 70 odsto), pa se, s obzirom da je reč o dva pravna subjektia, ne može izvoditi analogija između ovih medijskijskih kuća.

Povećanje takse na 330 dinara očekuje se, kako najavio je Karadžić, u junu dok će izrada Zakona o Javnim medijskim servisima koji će regulisati pripadajuće procente od naplate takse na teritoriji Vojvodine (sada 70 odsto RTV-u a 30 odsto RTS-u) doći posle konstituisanja Vlade RS i potonje procedure uz očekivanje da će se taj odnos promeniti u  korist RTV.

Genarlni direktor RTV je kazao da Medjunarodni monetarni fond (MMF) insistira da sva budžetska davanja javnim medijskim ustanovama (JMU) budu ukinuta što bi značilo uskraćivanje 900 miliona dinara na godišnjem nivou koje RTV sada dobija kao budžetsku dotaciju.  Zaposlenima se pruža prilika da se mimo MMF-a realizuje dobrovoljni odlazak radnika iz RTV-a sa otpremninom uz uslove koji su dogovoreni sa relevantnom instancom a realizacija sledi nakon formiranja Vlade Republike Srbije. Po eventualnom odlasku izmedju 100 i 150 radnika ta sredstva, objasnio je Karadžić, bi bila upotrebljena za uvećanje zarada.

Izrada Nove organizacije i sistematizacije poslova u RTV-u kasni jer, kazao je Karadžić, neke celine nisu dostavile potrebnu dokumentaciju. Saopšteno je da će biti ukinuti neki organizacioni delovi, zaposleni u njima biće adekvatno preraspoređeni a koeficijenti će se pravilnije rasporediti nakon preispitivanja njihovog uvećanja u prethodnom periodu.

Karadžić je najavio da će biti uručena Upozorenja na postojanje osnova za otkaz Ugovora o radu velikom broju zaposlenih u RTV (biće i krivičnih prijava) i da će i po tom osnovu  određena suma novca ostati na dispoziciji. Ti „slučajevi“ , precizirao je Karadžić, biće dokumentovani izvodima iz elektronske evidencije prisustva na radu, materijalom sa video nadzora, itd.

 SINOS ostaje pri stavu  da se na radnike po zadatku ne mogu primeniti takve metode.  SINOS - RTV  je, svestan situacije u kojoj se RTV nalazi u dugom vremenskom periodu,  još pre  godine bio protiv potpisivanja Kolektivnog ugovora u ovoj medijskoj kući  ali da tada nismo imali potvrdjenu reprezentativnost  naš potpis nije bio neophodan. Upućivali smo na potrebu unutrašnje reorganizacije i racionalizacije, sačinjavanje profesionalno utemeljene i socijalno odgovorne Organizacije i sistematizacije poslova ali ništa nije urađeno. Na svemu ovo me SINOS - RTV  i dalje insistira.

Generalni direktor prihvata inicirane razgovore o promeni elemenata Kolektivnog ugovora s tim što prema odredbi  Kolektivnog ugovora,nema obavezu da bilo šta menja do maja 2025.godine.  Imajući u vidu sve ovo , u kratkoročnom periodu , promena neće biti dok ne počnu realizacije navedenih aktivnosti. SINOS će  pratiti sve aktivnosti, obaveštavati članstvo i javnost i reagovati u skladu sa stavovima naše organizacije.

Novi Sad,16.3.2024.                                                                                                                                                                                                                                                SINOS, predsednik Siniša Otašević

Najnovije