Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS informisao EFJ da su u novi Zakon o javnom informisanju prvi put uvedene odredbe koje značajno štite radna prava novinara i medijskih radnika ali i da oni koji su to pokušali da spreče sada šir

14.11.2023.

 

Tekst pisma prenosimo u celini:

Generalni sekretar Evropske federacije novinara Ricardo Gutierrez 

Članovi Izvršnog odbora EFJ 

 

Poštovane kolege,

Želim da vas obavestim da su na inicijativu Sindikata novinara Srbije u nedavno usvojeni Zakon o javnom informisanju i medijima prvi put uvedene  odredbe koje značajno štite prava novinara i medijskih radnika.

Reč je o:

- pravu na isključenje iz komunikacije - Srbija je jedina država u regionu koja je zakonom uvela ovu zaštitu za kolege. Prema saznanjima SINOS pravo na isključenje iz komunikacije imaju još kolege u Belgiji, Francuskoj, Španiji, Italiji, Irskoj.

- pripravnost za rad, raspored radnog vremena i izmena u slučaju hitne potrebe ;

- zaštita novinarskog integriteta.

SINOS nije zadovoljan konačnim dokumentom Zakona o informisanju jer u tekst nisu ušle odredbe na kojima je naš sindikat insistirao a kojima bi se omogućilo:

- formiranje lokalnih i regionalnih javnih servisa;

- redefinisanje projektnog sufinansiranja (kako bi se onemogućila korupcija)

- uvodjenje registra svih medijskih donatora, stranih i domaćih.

Za te predloge nije postojala poltička volja niti interes medijskih udruženja. Verujemo da će se i to, u narednom periodu, promeniti.

Obaveštavamo vas da smo pre nekoliko dana sproveli akciju u Pokrajinskom javnom servisu Radio televiziji Vojvodina/RTV kojom smo tražili da prestane zloupotreba radnog statusa 135 medijskih radnika koji godinama, neki i decenijama, rade na privremenim i povremenim poslovima, bez odgovarajuće zdravstvene i radne zaštite. Sastanku sa predstavnicima SINOS i rukvodstvom kuće  prisustvovao je i ministar za informisanje i telekomunikacije Mihailo Jovanović. Na sastanku je dogovoreno da se što pre nadje rešenje da se kolege prime u radni odnos.

Uspešne akcije SINOS-a verovatno su povod da se i u Evropskoj federaciji novinara podmeću netačne i uvredljive priče o nama da smo “režimski sindikat” sa nemerom da se uruši integritet naše organizacije i omalovaži značaj našeg kontinuiranog delovanja od 2002. godine, kada je SINOS osnovan.

Neistine o nama plasiraju isti ljudi koji u Srbiji ne žele da omasove sindikalne akcije za jačanje položaja medijskih radnika. Pretpostavljamo da to rade i kolege iz Srbije  koje 2021. u Novom Sadu nisu htele da se sastanu sa Jeremy Dearom iz IFJ, niti da se pridruže akciji organizovanja Mreže sindikata radi pripreme pregovora o nacionalnom medijskom kolektivnom ugovoru. Oni su sada, takođe, članovi EFJ pa mogu neposredno da vam objasne -  zašto ne podržavaju nijednu akciju kojoj je cilj da se pokrene socijalni dijalog u  medijskoj sferi i potpiše granski kolektivni ugovor?

Potpisivanje granskog kolektivnog ugovora je naša misija ( i to smo uspeli teškom mukom i uz žestoko protivljenje medijskih udruženja da “uguramo” u Medijsku strategiju).

Želimo da vas obavestimo da će SINOS, uz snažnu podršku Medjunarodne federacije novinara (videti na sajtu IFJ

 https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/union-building-project/article/serbia-journalists-union-leaders-will-meet-information-minister-to-tackle-unlawful-precarious-work-at-radio-television-vojvodina  ) nastaviti kampanju za rešavanje statusa 135 kolega u RTV-u ali i u RTS i tome očekujemo podršku i Evropske federacije novinara.

Solidarno

Za Izvršni odbor SINOS,

predsednica Dragana Čabarkapa,

U Beograd, 14.11.2023.

 

 

Najnovije