Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS uputio dopis ministru informisanja i telekomunikacija Mihailu Jovanoviću u kojem traži sastanak radi rešavanja prekarnog statusa 135 novinara i medijskih radnika u RTV

02.11.2023.

 

 

 

Obraćamo Vam se sa molbom da primite delegaciju Sindikata novinara Srbije kako bismo zajedno pokušali da nadjemo rešenje i pomognemo kolegama u Radio televiziji Vojvodina koji godinama, neki i decenijama, rade na privremenim i povremenim poslovima.

Reč je o 135 ljudi koji profesionalno i odgovorno obavljaju posao za koji su angažovani. Oni imaju obaveze i odgovornost kao ostali zaposleni ali budući da nisu u radnom odnosu nemaju prava iz radnog odnosa i njihova zarada je uglavnom na nivou minimalne.

Znamo da rešenje treba tražiti u izmeni zakonske regulative kojom se regulišu radni odnosi, ali dok se to ne postigne, treba uvesti red kad je reč o zapošljavanju i prednost dati kolegama koji su dokazano neophodni za funkcionisanje Pokrajinskog javnog servisa.

Sindikat novinara Srbije organizovao je juče sastanak sa novinarima i medijskim radnicima  u Radio televiziji Vojvodina, kako bi se razmotrilo na koji način može da se pomogne da dođu do ugovora o radu na neodređeno vreme. Problem je što se kolege angažovane na PP poslovima zadržavaju na obavljanju istih delatnosti već godinama, a ugovori im se posle svakih 120 radnih dana produžava sa izmenom opisa posla. U međuvremenu u radni odnos su primani ljudi koji nikada nisu radili u medijima, čija stručnost je upitna, a lična veza sa donosiocima odluka izvesna.

Reprezentativni Sindikat novinara Srbije - RTV je o problemima u Javnom pokrajinskom sektoru tri puta  informisao predsednicu Vlade Srbije. Obavešteni smo da je naša pošta prosleđena Vama. Dopis je upućen i kabinetu predsednika Srbije odakle je stigao odgovor da je adresa za naša pitanja - Ministarstvo informisanja i telekomunikacije. 

Očekujemo da u dogovoru sa Vama  dođemo do rešenja kako da omogućimo kolegama da izađu iz  prekarnog statusa i da se i na njih odnose prava iz radnog odnosa i kolektivnog ugovora Javnog vojvodjanskog servisa. Napominjemo da je novoimenovani generalni direktor RTV upoznat sa ovom problematikom i da je saglasan sa našim predlogom ali da nadležne  institucije nisu dale odobrenje za prijem naših kolega u radni odnos.

 Izvor: SINOS

Najnovije