Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Na današnjem sastanku predstavnika SINOS i PP radnika u RTV dogovoreno da se traži prijem kod ministra informisanja i telokomunikacija

01.11.2023.

 

Sindikat novinara Srbije organizovao je danas sastanak sa novinarima i medijskim radnicima angažovanim više godina na povremeno privremenim poslovima u Radio televiziji Vojvodine, kako bi se razmotrilo na koji način može da im se pomogne da dođu do ugovora o radu na neodređeno vreme.

Na sastanku je predstavljena trenutna situacija u RTV-u i pomenuti su mnogobrojni problemi, koje novi generalni direktor treba da reši. Između ostalog veoma važan segment koji utiče i na položaj PP radnika, jeste organizacija i sistematizacija poslova. Prisutni su imali priliku i da pravnika pitaju o svojoj poziciji i mogućnostima.

Po Zakonu o radu poslodavac može da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena, ili korisnikom starosne penzije i to za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Kada se kaže privremeni i povremeni poslovi, pre svega se misli na sezonske poslove. To je rad sezonskog karaktera, najčešće u poljoprivredi, turizmu i ugostiteljstvu (povećanje broja radnika u jeku sezone). Takođe, česti su i u situacijama privremenog povećanja obima posla ili manjka radnika kod poslodavca (npr. privremena zamena zaposlenog na odsustvu).

Po poslednjim javnim informacijama postoji više od 130 osoba u Radio televiziji Vojvodine koji su angažovani na PP ugovoru, a koji su u izuzetno nezavidnom položaju jer ih zakon ne prepoznaje kao zaposlene, a prethodna rukovodstva godinama su zloupotrebljavala ovu vrstu angažovanja radnika. Problem sa ovim medijskim radnicima je što se zadržavaju na obavljanju istih delatnosti već godinama, a ugovori im se posle svakih 120 radnih dana produžava sa izmenom opisa posla. 

Tako se došlo u situaciju da u ovoj medijskoj kući postoje ljudi koji čak više od 20 godina obavljaju svoje radne obaveze, bez prava na plaćen godišnji odmor, odsustvo i bolovanje. To konkretno znači da se iz obračuna zarade i uplate poreza i doprinosa izuzimaju dani vikenda, ali i svi oni dani kojima izvršilac nije došao na posao, bilo da je bio sprečen iz zdravstvenih ili bilo kojih drugih razloga.

Plate angažovanih radnika na ovakvim ugovorima, najčešće su u proseku minimalnih zarada.

Na sasatnku je zaključeno  da su ovim radnicima vezane ruke, kada je pravosudni sistem u pitanju i da nikako nisu zaštićeni. Ukoliko bi se neko od radnika upuštao u tužbu i pokušaj da svoj problem reši na sudu, najčešće bi se stiglo do Zakona o budžetskom sistemu koji ne dozvoljava i koči zapošljavanje u javnim preduzećima.

Rešenju problema značajno bi se doprinelo ukoliko bi se, kada se otvaraju i odobravaju nova radna mesta (ugovori na neodređeno), prvo zapošljavale kolege koje godinama profesionalno obavljaju svoje poslove i za čijim stalnim angažovanjem nesporno postoji potreba iako rade u nesigurnim (prekarnim) uslovima. U praksi je drugačije. Zaposlenje  retko dobijaju radnici angažovani na PP ugovorima, a mnogo češće ljudi koji nikada nisu radili u medijima, čija stručnost je upitna, a lična veza sa donosiocima odluka izvesna. Predlog prisutnih bio je da se napravi transparentan spisak osoba zaposlenih na PP ugovoru, i da se dok svi ne dobiju ugovore na neodređeno, ne dovode „novi“ ljudi.

Sindikat novinara Srbije - RTV je o problemima u Javnom pokrajinskom sektoru tri puta  informisao predsednicu Vlade Srbije. Dopis je upućen i kabinetu predsednika Srbije odakle je stigao odgovor da je adresa za naša pitanja - Ministarstvo informisanja i kulture. Delegacija SINOS tražiće  sastanak sa  ministrom informisanja i telekomunikacija Mihailom Jovanovićem.

 Izvor: SINOS

Foto: SINOS

Najnovije