Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINDIKAT NOVINARA SRBIJE SE IZBORIO DA U ZAKON O INFORMISANJU UĐU RADNOPRAVNE ZAŠTITE NOVINARA I MEDIJSKIH RADNIKA

26.10.2023.

 

 Novinari i medijski radnici u Srbiji  nisu više obavezni da u toku nedeljnog i godišnjeg odmora odgovaraju na pozive poslodavca, osim u slučajevima više sile, vanredne situacije, vanrednog stanja, stanja opšte opasnosti po zdravlje građana i slično), i zbog toga ne mogu trpeti štetne posledice. Ova odredba, na predlog Sindikata novinara Srbije (SINOS), uneta je u Zakon o javnom informisaju i medijima koji je danas usojila Narodna Skupština Srbije.

Srbija je prva država u regionu koja je na ovakav način zaštitila zaposlene u medijskoj grani. Prema saznanjima SINOS pravo na isključenje iz komunikacije, imaju kolege u Belgiji, Francuskoj, Španiji, Italiji, Irskoj.

U novi Zakon o javnom informisanju i medijima prvi put je uvedeno poglavlje kojim se reguliše  pravo novinara na radu i povodom rada. 

 Poslodavac je dužan da utvrdi raspored radnog vremena za sve zaposlene u mediju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje radni odnos i da pisano obaveštenje o rasporedu radnog vremena dostavlja zaposlenima najkasnije 48 časova ranije. U slučaju hitne potrebe, poslodavac može izmeniti raspored radnog vremena najkasnije u toku radnog dana, za naredni radni dan ukoliko nastupe okolnosti koje se nisu mogle predvideti, otkloniti ili izbeći, pod uslovom da se zaposlenom obezbedi dnevni odmor u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.  

Poslodavac može zaposlenom uvesti pripravnost za rad, u skladu sa zakonom kojim se reguliše rad, ali ona ne može trajati duže od četiri časa dnevno, odnosno dvanaest časova nedeljno i ne može se uvesti zaposlenom koji radi prekovremeno ili u režimu preraspodele radnog vremena. Naknada za svaki sat proveden u režimu pripravnosti za rad iznosi 10 posto vrednosti radnog sata osnovne zarade zaposlenog. Opštim aktom poslodavca, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, može se utvrditi i viši iznos naknade.

Zakonom o javnom informisanju i medijima prvi put je propisano da urednik ne može dobiti otkaz niti trpeti štetne posledice ako odbije da izvrši nalog kojim se krše profesionalni i etički standardi. Ovakva odredba ranije je postojala samo za novinare.

Izvor SINOS

Najnovije