Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Poruka sa regionalnog sastanka u Skoplju: Budućnost sindikata je u rukama mladih

21.10.2023.

 

 

Na regionalnom sastanku predstavnika sindikata koji je organizovala Međunarodna federacija novinara u Skoplju učestvovali su i članovi SINOS-a.

 Tokom dva dana druženja razmenjena su iskustva o situaciji u medijskoj delatnosti i položaju novinara i zaključilo se da imamo zajedničke probleme i da region Zapadnog Balkana nije povoljno okruženje za novinarsku profesiju. Plate novinara i medijskih radnika su ispod nivoa prosečnih zarada, ne samo u Srbiji već i u Makedoniji i Crnoj Gori.

Kao i mi, naši susedi takođe imaju problema jer se i kod njih novinari i medijski radnici zapošljavaju na osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima na duže vreme,  čime se koristeći se "rupama" u zakonu prikriva potreba za njihovim radnim mestom i na ekstreman način narušavaju elementarna radna, a samim tim i profesionalna prava. 

Kroz konstruktivan dijalog i razmenu iskustva sindikalci su se saglasili da u sindikalne aktivnosti  treba uključiti više mladih ljudi, jer su upravo oni najčešće izloženi prekarnom radu. Poseban akcenat je stavljen na osmišljavanje strategije kako bi mlade privukli na sindikalni aktivizam i objasnili im šta sindikati mogu da učine za njih. 

Izvor: SINOS

 

Najnovije