Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Odgovor advokata: Priznavanje radnog staža preko omladinske zadruge

15.02.2023.

Devedesetih godina teže se dolazilo do zaposlenja u medijima nego danas. Mnogi zaposleni u medijima su godinama radili honorarno preko omladinskih zadruga. Država je prepoznala ovaj problem i u aprilu 2003. godine Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućeno je ostvarivanje staža po ovom osnovu. Tada je propisana obaveza uplate dorinosa za rad preko omladinskih zadruga. Na ovaj način donekle je poboljšan položaj honoraraca u medijima.

Međutim u jednom mediju u Srbiji ove godine imamo slučaj da poslodavac ne računa staž preko omladinske zadruge u celokupan radni staž zaposlenog iako su zaposleni u tom periodu radili za istu firmu. Poslodavac to opravdava time da se računa radni staž samo od potpisa ugovora o radu odnosno od stupanja u radni odnos u medijskoj kući. Zbog zakidanja ovog staža zarada zaposlenih je umanjena i oni su uskraćeni za ostvarivanje prava na isplatu jubilarnih nagrada.

ODGOVOR advokata Borka Vasojevića:

 

Po Zakonu ostvaren staž preko omladinskih zadruga se računa u ukupan staž ukoliko lice ima navršenih 26 godina života ili ranije ukoliko su mlađi završili školovanje, a obavljaju rad preko omladinske zadruge, a sve upravo kako je i u samom Zakonu navedeno. U pogledu činjenice ukoliko poslodavac ne obračunava tačno navedeni staž, dve institucije mogu da reše problem. Prva jeste Inspekcija rada pri ministarstvu, a koja izlazi na teren po prijavi, a druga svakao jeste nadležni sud gde bi se u odgovarajućem parničnom postupku podnela tužba radi uplate poreza i doprinosa koji nisu isplaćeni odnosno uplaćeni na račun PIO fonda a u korist tražioca, a gde je tuženi poslodavac koji nije uplaćivao odgovarajuće iznose po osnovu navedenog.

Najnovije