Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

PRIJAVITE PRITISKE KOJIMA STE IZLOŽENI NA POSLU

25.10.2022.

VAŠI PODACI SU ZAŠTIĆENI

Na vaša pitanja odgovara advokatska kancelarija Vasojević iz Beograda.

Sindikat novinara Srbije (SINOS) poziva zaposlene u medijskoj delatnosti da nam se obrate ukoliko smatraju da su njihova prava na bilo koji način ugrožena. Pitanja nam možete slati na mejl sinos@sinos.rs.  

 

Odgovore će davati advokatska kancelarija koju je angažovao SINOS i prosleđivaćemo ih na mejl sa kojeg su upućeni.

 

Pitanja (i odgovore) koji su od značaja i za druge kolege objavljivaćemo na našem sajtu. Lični podaci će biti zaštićeni budući da se radi o osetljivoj tematici.

 

Cilj akcije je pružanje konkretne pravne pouke u pojedinačnim slučajevima, kao i analiza vrste i učestalosti ugrožavanja prava iz oblasti rada.

 

Na sajtu SINOS biće objavljen registar pritisaka.

 

Dragana Čabarkapa

predsednica Sindikata novinara Srbije

Najnovije