Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS pozvao studente prve godine Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum da mu se pridruže

21.10.2022.

Studenti prve godine Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, danas su na času profesora Stanka Crnobrnje osim redovnog imali i predavanje o značaju sindikalnog organizoavanja.

Predsednica Sindikata novinara Srbije (SINOS) Dragana Čabarkapa poručila je budućim kolegama da ih pravi izazovi očekuju tek posle završetka studija:

 

- Novinarstvo je lep ali i nesiguran poziv. Uz zadovoljstovo bavljenja ovom profesijom idu i razočarenja. Najveće je, verovatno, kada se grubo suočite sa činjenicom da javno mnjenje ne kreiraju novinari već, centri moći, preko svojih medija i urednika - kazala je Čabarkapa.

 

Ona je ukazala da nema nezavisnih medija ali ima profesionalnog novinarstva i da se za to moramo boriti kao i za dostojanstvene uslove rada i pristojne plate.

 

- To možemo samo ako smo organizovani u snažne sindikate kao naše kolege u Evropskoj (EFJ) i Međunarodnoj federaciji novinara (IFJ), čiji smo članovi. Bićemo slobodni onoliko kolko smo spremni da se borimo za to - rekla je Čabarkapa.

 

Studentima se obratio i Dejan Gligorijević član Izvršnog odbora Sindikata novinara Srbije i njegov predstavnik u Evropskoj federaciji novinara/EFJ. Gligorijević je upozorio da se mladi na Fakultetu za medije i komunikacije uče veštini novinarske profesije, organizovanju proizvodnje u medijima ili digitalnom marketingu ali da je posebna obaveštenost potrebna za početak rada u medijima.

 

On je naglasio da u svim segmentima rada, pa i u medijima nedostaju takve informacije:

 

- Niko vas ne uči šta vas čeka na početku profesionalne aktivnosti. Kada vas pozovu da se isprobate u nekoj firmi –  da li znate kakva prava imate i šta su vaše obaveze. Dokle vas zakonska regulativi štiti? Ko će vam preneti „pravila igre“ po kojima ćete se izboriti za pristojno radno vreme, plaćen prekovremeni rad; godišnji odmor; usavršavanje tokom rada.. i tako dalje. Ova pravila se ne tiču samo novinara, nego će sačekati na početku profesionalnog angažmana i buduće producente, marketinške stručnjake, PR agente i druge - rekao je Gligorijević

 

Glgorijević je nabrojao osnovne principe koji se tiču radnih prava novinara i medijskih radnika. Oni su promovisani u POVELJI Evropske federacije novinara: To su: Pravo zaposlenih na udruživanje; pravo na pisani ugovor; pravo na kolektivno pregovaranje; zabrana diskriminacije u radnim odnosima; pravo na odmor i odvajanje od neprekidnog kontakta sa firmom i drugi principi.

 

Budući novinari, producenti i marketinški stručnjaci pitali su – koliko traje probni rad, da li svaki početak profesionalnog rada podrazumeva i volontiranje (beskonačno) i da li se zna koliko taj period traje. Odgovor nije bio ohrabrujući jer  je prekarni (nesigurni) rad godinama prisutan u medijima. Medijski radnici počinju kao volonteri, kojima se ne plaća nikakva naknada, zatim postaju honorarci koji dobijaju niske plate, uglavnom uz redovno kašnjenje, radno vreme je gotovo neograničeno, prekovremeni rad – najčešće neplaćen. Mogućnost promene posla je ograničena jer je broj medija znatno smanjen zbog privatizacije i gašenja tokom poslednjih deset godina.

 

Te, i mnoge druge diskutabilne situacije koje nastaju nakon završetka fakulteta – pojedinac teško rešava bez organizovane pomoći i zaštitu od strane sindikata – poručili su Čabarkapa i Gligorijević i pozvali studente da pristupe u posebnu – studentsku sindikalnu sekciju gde će moći da pitaju i saznaju sve ono što se na fakultetima ne uči: kako da znanje sa fakulteta primene na radnom mestu koje nekada nudi pristojne uslove za rad, a češće zaposleni moraju sami da se izbore za njih.

 

Na važnost učlanjivanja u novinarska udruženja i sindikate  ukazao je i profesor Crnobrnja:

 

- U prirodi svakog poslodavca  je da na neki način iskoriste zaposlenog. Tome se  može suprotstaviti samo jaka organizaciaj. Jedan prut je lako slomiti ali snop - nije .

 

Pristupnice za učlnjenje u studentsku sindikalnu sekciju, koja deluje u  okviru SINOS,  potpisalo je više od 50 studenata.

 

Razgovor sa studentima deo je kampanje “Usudi se, pridruži se” koju uz podršku Međunarodne federacije novinara sprovodi SINOS.

 

IZVOR: SINOS

Najnovije