Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

NEZAKONITA DISKRIMINACIJA EKIPE TV N1

N1

 

Sindikat novinara Srbije protestuje što je juče u Srbobranu uskraćeno pravo na rad
televizijskoj ekipi N1 prilikom obeležavanja godišnjice racije mađarskih fašista tokom
Drugog svetskog rata.Selektivnom zabranom, jedino ekipi TV N1 da snimi događaj – a dozvolom svim ostalim predstavnicima medija da rade svoj posao - predstavnici crkve su grubo povredili član 4 stav 2 Zakona o javnom informisanju u kojem se navodi da je “ zabranjena neposredna ili posredna diskriminacija urednika medija, novinara I drugih lica u oblasti javnog informisanja, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti I uverenju ili drugom ličnom svojstvu.Objašnjenje crkvenog lica na kapiji porte da “ima pravo da zabrani pristup događaju, novinarki I snimatelju TV N1 jer je događaj na privatnom posedu” ne može da suspenduje primenu Zakona o informisanju I njenu odredbu o zabrani diskriminacije.Sindikat novinara ponovo skreće pažnju na neophodnodst stvaranja uslova u društvu u kojima će novinarima I medijskim radnicima biti omogućeno da profesionalno rade svoj posao, čime će I građanima biti pružena prilika da se informišu iz različitih izvora.

IZVOR: SINOS