Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Evropski savet brine za slobodu izražavanja

Savet Evrope

 

Evropski savet će u svojim zaključcima o Srbiji pozdraviti postignuti napredak u pregovorima o pristupanju, ali i podsetiti Srbiju da tempo pregovora o članstvu sa EU zavisi od napretka u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa s Kosovom.
- Savet pozdravlja potvrđenu posvećenost srpske vlade evropskim integracijama kao njenom strateškom cilju. Sada je presudno da ovaj strateški izbor bude aktivnije i nedvosmisleno predstavljen u javnoj raspravi - navodi se u nacrtu zaključaka Saveta koji bi trebalo da budu usvojeni sledeće nedelje. 
- Nedostatak napretka u oblasti slobode izražavanja izaziva sve veću zabrinutost. Vlasti treba da garantuju sigurnu klimu koja doprinosi neometanom ostvarivanju slobode izražavanja i nezavisnosti medija kao prioriteta, uključujući i pojačavanje napora da se istraže slučajevi napada na novinare - navodi se u nacrtu zaključaka.

IZVOR: "Kurir"