Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Udruženja: UNS obmanjuje medije i javnost, sa ministarstvom ništa nije dogovoreno

Medijska koalicija

 

Neistinita je tvrdnja UNS-a da je ministar Vladan Vukosavljević prihvatio “zajednički predlog o povratku članova ovih udruženja u komisije”, koji su mu izneli predstavnici UNS-a, NUNS-a i Asocijacije medija.
Istina je da Ministarstvo kulture i informisanja nije prihvatilo nijedan od dva predloga.
Neistinita je tvrdnja UNS-a da su NUNS i Asocijacija medija “odbili dogovor” sa Ministarstvom kulture i informisanja “napravljen na osnovu strategije koju su predstavnici udruženja prethodno dogovorili”.
Istina je da su na taj “dogovor” pristali jedino predstavnici UNS-a.
Neistinita je tvrdnja UNS-a da su NUNS i Asocijacija medija bilo šta od dogovorenog - “pogazili”.
Istina je da je, daleko pre “spornog” sastanka u MKI, gde je promovisana “strategija koju su predstavnici udruženja prethodno dogovorili”, UNS svoju ličnu strategiju prezentovao državnom sekretaru za informisanje Saši Gajoviću i tako sebi obezbedio 5 mesta u komisijama.
Gotovo sve što je UNS saopštio u utorak, osim skraćenica UNS i NUNS, je netačno. Ali baš to njihovo oblačenje istine, po svom nahođenju, daje iskrivljenu sliku koja precizno odražava stanje u medijskoj zajednici Srbije: podelu na paradržavna medijska udruženja i nezavisne medijske organizacije.
Nastojeći da obezbede kvalitet podržanih projekata i maksimalnu kontrolu budžetskih izdvajanja za medije, predstavnici NUNS i Asocijacije medija seli su da sa predstavnikom UNS, bez obzira na prethodne ne retke nesuglasice, usaglase zajednički nastup. Dogovorene su dve opcije koje su i predočene ministru Vukosavljeviću, uz ogradu predstavnika NUNS i Asocijacije medija da je za plan B neophodna i saglasnost upravljačkih tela organizacija koje zastupaju. Nijedan od naših “planova” nije bio prihvatljiv Ministarstvu, koje je ponudilo treću opciju –“pojačano” učešće u tri komisije koje još nisu počele sa radom. Tek za to nismo imali “mandate”!
Nikakav, dakle, dogovor sa Ministarstvom nije postignut, sem u glavama predstavnika UNS-a, koji u pamfletu od saopštenja obmanjuju i medijsku zajednicu i javnost.
 
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Asocijacija medija
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
Asocijacija nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres”
 
Beograd - Novi Sad - Kragujevac  16. 05. 2018.

IZVOR: NDNV