Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS: Kolektivnim ugovorom protiv samovolje poslodavaca

31.12.2016.

Sindikat novinara Srbije (SINOS) protestuje zbog otpuštanja naših kolega u redakcijama dnevnih listova Blic i Alo koji su u vlasništvu kompanije Ringier Axel Springer. 

Međunarodna medijska korporacija koja u  matičnoj kući poštuje prava zaposlenih, u Srbiji  ne dozvoljava sindikalno organizovanje, a otkaze deli bez jasnih razloga i kriterijuma. Kao, uostalom, i većina domaćih privatnih medija.

SINOS godinama bezuspešno ukazuje da je jedina zaštita novinara i medijskih radnika od samovolje  poslodavaca postojanje granskog kolektivnog ugovora. Po uzoru na najbolja evropska  iskustva pripremili smo predlog tog dokumenta još 2003. godine, ali nemamo sa kim da pregovaramo. Poslovne medijske asocijacije u Srbiji ne žele da se registruju na zakonom predvidjen način - kao poslodavačke organizacije i budu partner sindikatima u socijalnom dijalogu. Svi naši apeli medijskoj koaliciji da sugeriše svojim članovima da se na ovaj način organizuju ostali su bez odgovora.

SINOS je u septembru uputio pismo medijskim kućama koje imaju kolektivne ugovore  -  RTS, RTV i Novosti - sa predlogom da učestvuju u pripremi posebnog kolektivnog  ugovora za medije  i time učine prvi korak ka sređivanju stanja u medijskoj delatnosti. Pozitivan odgovor stigao je iz Kompanije Novosti dok se generalni draktori javnih servisa o našem pismu  nisu izjasnili.

Kao i svim prethodnim, SINOS se, sa dva dopisa, obratio i aktuelnom ministru kulture i informisanja . Još čekamo poziv na sastanak na kojem ćemo ministra obavestiti da početak priče o pristojnom novinarstvu počinje upravo u – pristojnim uslovima za rad, poštovanju elementarnih pravila profesije i definisanju norme za redovno primanje plate.

Potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora biće od koristi svima  - i zaposlenima i vlasnicima medija jer će se uvesti pravila poslovanja a javnost će dobiti kvalitetnije i pouzdanije informacije.  Pravna osnova za ovu našu akciju nalazi se u Zakonu o radu, u delu koji se bavi organizacijom zaposlenih i kolektivnim ugovorima, od člana 202 do člana 257,  gde se,  izmedju ostalog, navodi da “Vlada može da odluči da se kolektivni ugovor ili pojedine njegove odredbe primenjuju i na poslodavce koji nisu članlovi udruženja poslodavaca – učesnika kolektivnog ugovora”.

Ukoliko postoji politička volja da se konačno krene u rešavanje ovog pitanja SINOS će se maksimalno uključiti, budući da ima reprezentativne sindikalne podružnice u Novostima u i RTV kao i da je učestvovao u izradi kolektivnog ugovora u RTS.

IZVOR: SINOS

Najnovije