Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Učesnici seminara u Prolom banji za čvršću saradnju medijskih radnika na Balkanu

20.05.2016.

Sindikat novinara Srbije (SINOS) u partnerstvu sa Fondacijom Fridrih Ebert, organizovao je seminar u Prolom banji. 

. Tema je bila sindikalno organizovanje medijskih radnika u Srbiji i regionu.

 

            Razgovaralo se o prekarnom radu, pravno socijalnom statusu novinara i održivosti sindikata u medijima sa multinacionalnim vlasništvom. Predsednik Evropske federacije novinara Mogens Bjergard govorio je o iskustvima sindikalnog organizovanja novinara u zemljama Evropske unije ističući da mediji u državnom i privatnom vlasništvu ne treba da budu sukobljene stane već saveznici. Bjergard je dodao da bi bilo poželjno da zaposleni u medijima i poslodavci budu partneri u socijalnom dijalogu.

 

            U debati je istaknuto  da u privatnim medijima u Srbiji nema sindikalnog organizovanja, da poslodavci ne ispunjavaju obaveze iz Zakona o radu što direktno ima za posledicu urušavanje statusa medijskih radnika u društvu kao i novinarske profesije uopšte.

 

            „Praksa je pokazala da bez rešenog radno pravnog statusa nema ni nezavisnih i slobodnih medija.

 

            Iskustva iz drugih zemalja regiona su veoma slična pa je zaključeno da je sindikalno organizovanje novinara i povezivanje sindikalnih organizacija u regionu preko potrebno radi razmene informacija i iskustava, a sve u cilju poboljšanja statusa novinara, smanjenja cenzure i autocenzure.

 

            Predstavnicima medija predavanje je održala Tanja Jakobi.  Po rezultatima istraživanja na uzorku od 1100  medijskih radnika više od 40 procenata novinara u Srbiji zbog pritisaka i lošeg materijalno pravnog statusa želi da napusti profesiju.

 

            Istaknuta je neophodnost  zajedničkog sindikalnog delovanja novinara i svih medijskih radnika koji su zaposleni na nivou medijskih kuća, jer je čest slučaj da se sindikati organizuju samo na nivou novinara.

 

            Na seminaru su učestvovali predstavnici sindikata iz Hrvatske, Bugarske, Španije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.

 

 

                                                ZAKLJUČCI SKUPA

  1. Predsednik Evropske novinarske federacije obecao je da ce stupiti u kontakt sa Johanesom Hanom I da cu mu objasniti medijsku situaciju na Balkanu. Obećao je pokretanje dijaloga na ovu temu.
  2. Učesnici skupa apeluju na solidarnost medijskih radnika na Balkanu
  3. Saradnja sindikalnih organizacija balkanskih zemalja vec postoji, treba je formalizovati i unaprediti
  4. Bezbednost novinara mora biti prioriotet i to mora biti obaveza poslodavaca
  5. Pozvati poslodavce da prisustvuju narednim skupovima i  da na njima   pokrenemo socijalni dijalog.

Najnovije