Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Obaveštenje Sindikata novinara Srbije - Sindikalna organizacija RNS-RTV

29.04.2022.

Poslodavac je pozvao SINOS da sa ostalim sindikatima učestvuje u pregovorima u vezi sa zaključenjem novog Kolektivnog ugovora. Bili smo i na pripremnom i još dva sastanka na kojima nam je predočeno da :

RTV u narednom periodu projektuje gubitke usled povećanja cena energenata i dospelih obaveza dobavljačima, državni Revizor insistira na evidentiranju osmočasovnog radnog vremena za sve zaposlene, postoji inicijativa za povećanjem pretplate a ukoliko se ne obezbede dodatna materijalna sredstva postoji mogućnost smanjenja vrednosti cene rada u 3. kvartalu, s tim što bi Poslodavac možda povećao topli obrok za tridesetak dinara neto dnevno.

Rečeno je i da je narušena granica koja je odvajala koeficijente rukovodilaca kao i da se radi nova sistematizacija. Predočen nam je i predlog novog Kolektivnog ugovora sa izmenama koje ne bi donele egzistencijlni boljitak većini radnika nezadovoljnim stanjem u kojem se nalaze već duže vreme.

Shodno tome, SINOS ne vidi svrhu svog učešća u daljem toku pregovora jer očigledno nema prostora za naše zahteve na kojima ćemo kao najbrojniji, iako još uvek nereprezentativni sindikat u RTV, insistirati.

To su:

1. Izrada primerene organizacije i socijalno odgovorne sistematizacije u skladu sa objektivnim potrebama kuće koja bi visinom koeficijenata u rasponu 1:5 adekvatno vrednovala programsko-proizvodne i druge delatnosti, a ujedno obezbedila da se poveća cena rada, a korpa koeficijenata ima realnu osnovu.

2. Izrada normativa za rad “po zadatku” koji bi bodovao urađeni posao(1 sat=1 bod), a s obzirom da se takvi poslovi obavljaju ciklično gledao bi se tromesečni prosek, s tim što bi rukovodioci imali diskreciono pravo da ih stimulišu sa do 30% bonusa ili destimulacije na osnovu kvaliteta i efikasnosti odnosno neadekvatnog izvršenja zadatka.

3. Inkorporirati smenski rad u koeficijente novinara i drugih koji rade ciklično “po zadatku”.

4. Utvrditi  transparentan sistem nagrađivanja varijabilom i stimulacijom odnosno kažnjavanja.

5. Isplata Covid dodatka onima koji su za vreme Pandemije dolazili na radna mesta.

6. Kontrola i kažnjavanje za kršenje Kolektivnog ugovora.

7. Povećati topli obrok na 500 dinara bruto.

8. Trajno rešiti status saradnika koji su u kući duže od 5 godina na određeno vreme u PP ili honorarnom statusu.

9. Isplata 100% bolovanja obolelima od najtežih bolesti.

10.  Isplata Jubilarnih nagrada svima koji su u kući kumulativno napunili 10, 20, 30, 35/40 godina kako ne bi bili oštećeni radnici kojima je staž prekidan PP ili drugačijim statusom.

11. Raspisivanje konkursa za čelnike kuće.

 

Novi Sad: 29. 4.  2022. godine                               vd predsednik  SINOS sind.org RNS RTV                    

                                                                                             Siniša Otašević

IZVOR: SINOS

Najnovije