Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Nacionalni savet Rumuna: Nije narušena sloboda „Libertatee“

24.02.2020.
"Libertatea"

Nacionalni Savet Rumunske Nacionalne Manjine reaguje na uvrede upućene povodom imenovanja novih članova Upravnog Odbora NIU Libertatea, kao i izlaganju neistinih činjenica. Uvredama se nećemo baviti, već ćemo izložiti činjenično stanje.
Nacionalni Savet Rumunske Nacionalne Manjine u svojstvu osnivača NIU „Libertatea” što je uređeno Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina oblast 4. član 19., članom 16. stav 1. tačka 3., stav 2. i stav 4. Zakona o javnom informisanju i medijima, svojom odlukom je imenovao samo one članove Upravnog Odbora koje predlaže osnivač u skladu sa članom 6. stav. 2. Odluka o Novinskoj-Izdavačkoj Ustanovi „Libertatea”, članom 20. stav 1. tačka 5. Statuta Nacionalnog Saveta Rumunske Nacionalne Manjine i u skladu sa članom 7. stav 2. i član 8. stav 1. Statuta NIU „Libertatea” od 25.05.2012. godine.
Uvidom u arhivu Nacionalnog Saveta Rumunske Nacionalne Manjine, utvrđeno je da je prethodni saziv Nacionalnog Saveta Rumunske Nacionalne Manjine imenovao Upravni Odbor NIU Libertatea 2015 godine na mandat od 4 godine. Odlukom o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora N.I.U. „Libertatea” broj 128/15 od 23.06.2015. godine.
Nacionalni savet je shodno članu 7. Odluke o Novinskoj-Izdavačkoj ustanovi „Libertatea” i članu 8. Statuta NIU „Libertatea“ od 25.05.2012. godine, kojima su definisane osnovne nadležnosti Upravnog Odbora, imenovao članove koji zadovoljavaju stručne kriterijume neophodne za dalje unapređenje rada ustanove.
Insinuacije da je sloboda medija narušena nisu tačne, pošto u skladu sa odredbama člana 10. stav. 1. Odluke o osnivanju NIU Libertatea, i člana 12. stav. 1. Statuta NIU „Libertatea”, Upravni Odbor ne utiče na uređivačku politiku, to je isključivo zadatak glavnih i odgovornih urednika.
Želja Nacionalnog Saveta Rumunske Nacionalne Manjine je da Libertatea uvek objektivno informiše u interesu rumunske nacionalne manjine i u skladu sa etičkim kodeksom novinarstva.
Izvršni Odbor Nacionalnog Saveta Rumunske Nacionalne Manjine
IZVOR: UNS