Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Malo Crniće za sufinansiranje medijskih projekata

Malo Crniće

 

Konkurs Opštine Malo Crniće za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/KONKURS-ZA-MEDIJE-2021.pdf

IZVOR: Opština Malo Crniće