Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Konkurs Opštine Inđija za sufinansiranje medijskih projekata

Indjija

Konkurs Opštine Inđija za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Paraćin za sufinansiranje medijskih projekata

Paracin

Konkurs Opštine Paraćin za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Malo Crniće za sufinansiranje medijskih projekata

Malo Crniće

 

Konkurs Opštine Malo Crniće za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Brus za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Brus

Konkurs Opštine Brus za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Babušnica za sufinansiranje medijskih projekata

 

Konkurs Opštine Babušnica za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Aleksandrovac za sufinansiranje medijskih projekata

Aleksandrovac

Na osnovu člana 17.i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) , člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“, broj:16/16 i 8/17), člana 68. Statuta opštine Aleksandrovac (,,Službeni list opštine Aleksandrovac”, broj 2/19), Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2021 godinu (”Sl.list opštine Aleksandrovac ” broj 28/2020 i 3/2021),i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Aleksandrovac broj 401-383/2021-07 od 02.03.2021 godine.

Konkurs Opštine Beočin za sufinansiranje medijskih projekata

Bajina Bašta

Konkurs Opštine Beočin za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Lazarevac za sufinansiranje medijskih projekata

Lazarevac

Konkurs Opštine Lazarevac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Blace za sufinansiranje medijskih projekata

Blace

Konkurs Opštine Blace za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Boljevac za sufinansiranje medijskih projekata

Boljevac

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15, 12/2016-autentično tumačenje), člana 4, 6. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj: 16/2016, 8/2017), članova 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za dodelu državne pomoći, br. 401-00-00152/2020-01/2 od 25. januara 2021. godine, člana 3. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Boljevac u oblasti javnog informisanja radi informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život građana opštine Boljevac u 2021. godini, br. 06-38/2021-II/1 od 05.03.2021. godine i člana 60. Statuta opštine Boljevac („Službeni list opštine Boljevac“, br. 2/2019), Opštinsko veće opštine Boljevac, na sednici održanoj 05. 03. 2021. godine, raspisuje