Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Кonkurs Grada Jagodine za sufinansiranje medijskih projekata

Jagodina

Кonkurs Grada Jagodine za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs grada Požarevca za finansiranje medijskih projekata

Grad Požarevac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20), Odluke Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-2/2021-17-1 od 15. januara 2021. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br.09-06-2/2021-17-2 od 15. januara 2021. godine, Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

 

Кonkurs Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata

Кonkurs Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Žagubica za sufinansiranje medijskih projekata

Zagubica

Кonkurs Opštine Žagubica za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Tutin za sufinansiranje medijskih projekata

Tutin

Кonkurs Opštine Tutin za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Ministarstva kulture za sufinansiranje medijskih projekata za štampane medije i servise novinskih agencija

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS”, br. 16/16 i 8/17) i Odluke o raspisivanju konkursa u 2021. godini za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, Ministarstva kulture i informisanja, Broj: 451-04-4867/2020-04 od 11. januara 2021. godine, raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture za sufinansiranje medijskih projekata za televizije

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS” br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” br. 16/16 i 8/17) i Odluke o raspisivanju konkursa u 2021. godini za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, Ministarstva kulture i informisanja, Broj: 451-04-4867/2020-04 od 11. januara 2021. godine, raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture za sufinansiranje medijskih projekata za radio

Novac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS”, br. 16/16 i 8/17) i Odluke o raspisivanju konkursa u 2021. godini za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, Ministarstva kulture i informisanja, Broj: 451-04-4867/2020-04 od 11. januara 2021. godine, raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture za sufinansiranje medijskih projekata za internet medije

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS”, br. 16/16 i 8/17) i Odluke o raspisivanju konkursa u 2021. godini za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, Ministarstva kulture i informisanja, Broj: 451-04-4867/2020-04 od 11. januara 2021. godine, raspisuje

Кonkurs Grada Novog Pazara za sufinansiranje medijskih projekata

Novi Pazar

Кonkurs Grada Novog Pazara za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.