Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Konkurs Grada Novog Sada za sufinaniranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu čl. 18. stav 1. i 19. st. 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), čl. 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00028/2018-01 od 06.02.2018 godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), i člana 47. stav 1. tačka 3. Statuta Grada Novog Sada-prečišćen tekst ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 43/08), Gradonačelnik Grada Novog Sada

Konkurs Opštine Plandište za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Plandište raspisala je Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata. Tekst Konkursa pogledajte u prilogi.

Konkurs Opštine Doljevac za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/2014 i 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), čl.4 i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj 16/16 i 8/2017) i Odluke o budžetu opštine Doljevac za 2018. godinu („Službeni list grada Niša“, broj 137/2017), Odeljenje za urbanizam, inspekcijske poslove i vanprivredne delatnosti raspisuje

Konkurs Opštine Vrnjačka Banja za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/konkurs_objava.pdf

IZVOR: UNS

Konkurs Opštine Blace za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Blace za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Grada Kraljevo za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Grada Kraljevo za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Vlasotince za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA VLASOTINCE Na osnovu čl. 20 i čl. 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srbije, br.129/2007, 83/2014 i 101/16), člana 17 - 26. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14 i 58/15) i Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2018.godinu, 01 br.06-94-2/17 (Sl.glasnik grada Leskovca, br.26/17), predsednik opštine Vlasotince raspisuje:

Konkurs Grada Pančeva za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne ponoći ( ”Službeni glasnik RS” br.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br.25/15-prečišćen tekst i 12/16), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj: 401-00-00024/2018-01 od 26.01.2018.godine Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

Konkurs Opštine Titel za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Titel za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Brus za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Brus za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.