Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Konkurs Opštine Mali Iđoš za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Mali Iđoš

Konkurs Opštine Mali Iđoš za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata

Opstina Negotin

 

Konkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Bojnik za sufinansiranje medijskih projekata

Bojnik

 

Konkurs Opštine Bojnik za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Opštine Vrbas za sufinansiranje medijskih projekata

Vrbas

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj: 401-00-00098/2021-01/3 od 26. marta 2021. godine, članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 , 119/14 i23/2021 – dr. uredbe), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi /"Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - drugi zakon i 101/2016 - drugi zakon i 47/18/, oblasti 10.2 Lokalnog Antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Vrbas („Službeni list opštine Vrbas“ broj 28/18), člana 61. Statuta opštine Vrbas /''Službeni list opštine Vrbas”, broj 26/18/ i Odluke o budžetu Opštine Vrbas za 2021. godinu („Službeni list opštine Vrbas”, br. 38/2020) Opštinsko veće Opštine Vrbas na sednici održanoj 29. aprila 2021. godine

Konkurs Grada Zrenjanina za sufinansiranje medijskih sadržaja

Grad Zrenjanin

Konkurs Grada Zrenjanina za sufinansiranje medijskih sadržaja pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), članova 87. i 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00052/2021-01/2 od 25.01.2021. godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17), člana 16. stav 3. tačka 7. i člana 29. stav 2. Odluke o gradskim upravama Grada Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Srem. Mitrovica“, br. 30/2020), člana 11. razdeo XII i člana 55 Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 30/2020) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini br. 401-633/2021-IX od 22.04.2021 godine, v.d načelnika Gradske uprave za kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica, dana 28.04.2021. godine, raspisuje:

Konkurs Opštine Arilje za sufinansiranje medijskih projekata

Arilje

 

Konkurs Opštine Arilje za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

 

Konkurs Grada Leskovca za sufinansiranje medijskih projekata

Leskovac

Konkurs Grada Leskovca za sufinansiranje medijskih projekata

Konkurs Grada Prokuplja za sufinansiranje medijskih projekata

Prokuplje

Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14, 58/15 12/16 – autentično tumačenje), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/16 i 8/17), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14 i 23/21) , Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu („Službeni list Grada Prokuplja br. 58/2020), ), člana 74. stav 10. Statuta Grada Prokuplja („Sl. list Grada Prokuplje“ br. 15/2018) i Rešenja o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja za 2021. godinu br. 400 -270/2021 Gradska uprava Grada Prokuplja raspisuje:

Konkurs Opštine Inđija za sufinansiranje medijskih projekata

Indjija