Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Konkurs Grada Beograda za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 58. Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list Grada Beograda”, 126/16, 2/17 i 36/2017) i Odluke o budžetu Grada Beograda za 2018. godinu („Službeni list Grada Beograda”, br. 95/17 i 64/18)

Konkurs Opštine Vrnjačka Banja za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Opštine Vrnjačka Banja za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata Grada Smedereva

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), članova 4, 8. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/2016 i 8/2017), Odluke o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva“, broj 14/2017), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00087/2018-01 od 10. jula 2018. godine i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva“, broj 12/2016- prečišćen tekst), Gradsko veće grada Smedereva, na 122. sednici održanoj 24. jula 2018. godine, raspisuje

Konkurs Opštine Prijepolje za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016), člana 2.,3. i 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Službeni glasnik RS'', broj 16/16), člana 2. i 6. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Službeni glasnik opštine Prijepolje'', broj 3/2016 i 3/2017), i člana 59.Statuta Opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“ broj 4/09 i 12/2014 i 19/16), Opštinsko veće raspisuje

Konkurs Opštine Smederevska Palanka za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

 

Na osnovu čl.19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00061/2018-01 od 5. aprila 2018.godine, članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17 ) i Odluke o budžetu Opštine Smederevska Palanka za 2018. godinu („Međuopštinski Službeni list Opština Velika Plana i Smederevska Palanka”, br. 24/2017) Opština Smederevska Palanka r a s p i s u j e

Konkurs Opštine Knić za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Knić za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Bor za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

 

Konkurs Opštine Bor za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Mionica za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Mionica za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Smederevska Palanka za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Na osnovu čl.19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00061/2018-01 od 5. aprila 2018.godine, članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17 ) i Odluke o budžetu Opštine Smederevska Palanka za 2018. godinu („Međuopštinski Službeni list Opština Velika Plana i Smederevska Palanka”, br. 24/2017) Opština Smederevska Palanka r a s p i s u j e

Konkurs Grada Loznice za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Grada Loznice za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.