Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Кonkurs Opštine Čajetina za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Čajetina Opštinsko veće opštine Čajetina Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br.83/14 ,58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br.13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS br.16/2016 i 8/2017) raspisuje

Кonkurs Grada Požarevca za sufinansiranje medijskih projekata

Grad Požarevac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 19/19), Odluke Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-11/2020-5 od 10. februara 2020. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-11/2020-6 od 10. februara 2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

Кonkurs Opštine Blace za sufinansiranje medijskih projekata

Blace

Кonkurs Кonkurs Opštine Blace za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Ćićevac za sufinansiranje medijskih projekata

Ćićevac

Кonkurs Opštine Ćićevac za sufinansiranje medijskih projekataКonkurs Opštine Ćićevac za sufinansiranje medijskih projekata

Кonkurs Grada Jagodina za sufinansiranje medijskih projekata

Jagodina

Na osnovu člana 17, 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/14, 58/15 i 12/16), člana 46. a u vezi člana 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" br.129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17), člana 68. Statuta grada Jagodine (,,Službeni glasnik grada Jagodine“ br.23/18) i Odluke o budžetu grada Jagodine za 2020. godinu (,,Službeni glasnik grada Jagodine“ br.24/19) Gradsko veće grada Jagodine na 210 sednici održanoj dana 07.02.2020. godine, po hitnom postupku raspisuje

Кonkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata

Opstina Negotin

Кonkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Svrljig za sufinansiranje medijskih projekata

Svrljig

Кonkurs Opštine Svrljig za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Кoceljeva za sufinsiranje medijskih projekata

Koceljeva

Кonkurs Opštine Кoceljeva za sufinsiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Grada Кruševca za sufinansiranje medijskih projekata

Kruševac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16, 8/17), Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020.godini broj: II br.022-9/20 od 28.01.2020.godine, Gradonačelnik Grada Кruševca, dana 05.02.2020. godine raspisuje

Кonkurs Opštine Mali Iđoš za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Mali Iđoš

Кonkurs Opštine Mali Iđoš za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.