Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Кonkurs Grada Vršca za sufinansiranje medijskih projekata

Vrsac

Na osnovu čl.19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Кomisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00059/2019-01 02.04.2019. godine, članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 2. Odluke Gradskog veća Grada Vršca o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja broj Broj: 011-27/2019-III-01 od 10.04.2019. godine i Odluke o budžetu Grada Vršca za 2019. godinu („Službeni list Grada Vršca”, br. 15/2018 i 3/2019)

Кonkurs Grada Užica za sufinansiranje medijskih projekata

Uzice

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00074/2019-01 od 12. aprila 2019.godine, članova 87, 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“ broj 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/16 i 8/17), člana 76. Statuta grada Užica („Službeni list grada Užica, broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu („Službeni list grada Užica“ broj 49/18) gradonačelnik grada Užica

Кonkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2019. godini

Novac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-2/2019-04 od 12.04.2019. godine raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Кosovo

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-2/2019-04 od 12.04.2019. godine raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2019. godini

Novac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-2/2019-04 od 12.04.2019. godine raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2019. godini

Novac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-2/2019-04 od 12.04.2019. godine raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u obl

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-2/2019-04 od 12.04.2019. godine raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2019. godini

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-2/2019-04 od 12.04.2019. godine raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture i informisanje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2019. godini

Novac

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-2/2019-04 od 12.04.2019. godine raspisuje

Кonkurs Ministarstva kulture i informisanje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2019. godini

nOVAC

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-2/2019-04 od 12.04.2019. godine raspisuje