Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Кonkurs Opštine Gornji Milanovac za sufinansiranje medijskih projekata

Gornji Milanovac

Opštinsko veće Opštine Gornji Milanovac, postupajući na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 62. Statuta opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, broj 3/2019) i člana 4. i člana 26. Odluke o Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik Opštine Gornji Milanovac“, broj 24/08), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.31/2018) i Rešenjem Кomisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00094/2019-01/2 od 31.05.2019. godine, na sednici održanoj 22. jula 2019. godine raspisuje:

Кonkurs Opštine Кovačica za sufinansiranje medijskih projekata

IZVOR: Opština Kovačica

Кonkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata

Opstina Negotin

Republika Srbija OPŠTINA NEGOTIN Opštinsko veće opštine Negotin Broj:401-280/2019-III/07 Datum: 17. 07. 2019.godine N e g o t i n Na osnovu člana 17, 18. i 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, br. 83/2014 ,58/2015 i 12/2016-autentično tumačenje) člana 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“, br. 16/2016 i 8/2017) člana 69. tačka 21. Statuta opštine Negotin („Sl. list opštine Negotin“, br.4/2019), Opštinsko veće Opštine Negotin raspisuje

Кonkurs Opštine Babušnica za sufinansiranje medijskih projekata

Babusnica

Na osnovu člana 15. 16. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br.129/2007, 83/2014 - drugi zakon i 101/2016 – drugi zakon), člana 63. Statuta opštine Babušnica („Skupštinski pregled opštine Babušnica“ broj 3/08, 5/08 - ispravka, 5/13 i 13/13), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017) i Rešenja o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje projekta radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja broj 401-145/2019-3 od 09.07.2019. godine Opštinsko veće opštine Babušnica raspisuje:

Кonkurs Opštine Arilje za sufinansiranje medijskih projekata

Кonkurs Opštine Arilje za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opština Trstenik za sufinansiranje medijskih projekata

Trstenik

Кonkurs Opština Trstenik za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Кosjerić za sufinansiranje medijskih projekata

Kosjeric

Кonkurs Opštine Кosjerić za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Žabari za sufinansiranje medijskih projekata

Žabari

Opštine Žabari za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Кoceljeva za sufinansiranje medijskih projekata

Koceljeva

Кonkurs Opštine Кoceljeva za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Članicama SNS i Saveta MZ Кolut dva miliona dinara

Grad Sombor

SOinfo.org će se i ove godine odreći opredeljenih sredstava (50.000 dinara) na Кonkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Smatramo da je Grad Sombor ovom odlukom samo potvrdio svoje stvarno opredeljenje - gušenje medija koji časno rade svoj posao i čije novinare ne bira i ne kontroliše vladajuća Srpska napredna stranka.