Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Aktuelno

Кonkurs Grada Prokuplja za sufinansiranje medijskih projekata

Prokuplje

Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14, 58/15 12/16 – autentično tumačenje), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/16 i 8/17), člana 87. i 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) , Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu („Službeni list Grada Prokuplja br. 37/2019), člana 59. stav 9. Statuta Grada Prokuplja („Sl. list Grada Prokuplje“ br. 15/2018) i Rešenja o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja za 2020. godinu br.400-339/2020 - 03 od 23. 06. 2020 gradonačelnik Grada Prokuplja raspisuje

Кonkurs Opštine Bojnik za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Bojnik

Кonkurs Opštine Bojnik za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu

Кonkurs Opštine Brus za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Brus

Кonkurs Opštine Brus za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Кnić za sufinansiranje medijskih projekata

Knić

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), člana 2, 3. i 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Opštine Кnić“, broj 01/2019 i 09/20), Odluke o budžetu Opštine Кnić za 2020. godinu ("Službeni glasnik 23/19 i 09/20 Opštine Кnić") i člana 69. Statuta Opštine Кnić ("Službeni glasnik Opštine Кnić", broj 01/2019), načelnica Opštinske uprave opštine Кnić raspisuje:

Кonkurs Opštine Veliko Gradište za sufinansiranje medijskih projekata

Opstina Veliko Gradiste

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj 16/16 i 8/17), čl. 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br.13/10,100/11,91/12,37/13 i 97/13 i 119/14), člana 15. stav 1 tačka 10 i člana 66. stav 1 tačka 3 i 5 Statuta opštine Veliko Gradište (“Sl. glasnik opštine Veliko Gradište“, broj 2/2019) i Odluke broj 401-120/2020-01-2 od 14.05.2020. godine, Predsednik opštine Veliko Gradište raspisuje

Кonkurs Opštine Medveđa za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Medveđa

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14, 58/2015 i 12/2016-autentično tumačenje), čl. 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“ br.13/10, 100/11,91/12, 37/13, 97/13 i 119/14 ), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“ br.16/16 i 8/17), člana 79. i 82. Statuta Opštine Medveđa („Sl. Glasnik grada Leskovca“ br. 9/2019), Odluke o usvajanju godišnjeg plana javnih konkursa za 2020.godinu 08 broj: 06-4/2020 od 28.01.2020.godine i Odluke o budžetu opštine Medveđa za 2020. godinu, Opštinska uprava opštine Medveđa, raspisuje:

Кonkurs Grada Кonkurs Grada Leskovca za sufinansiranje medijskih projekata za sufinansiranje medijskih projekata

Leskovac

Кonkurs Grada Leskovca za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Кonkurs Opštine Stara Poziva za sufinansiranje medijskih projekata

Opstina Stara Pazova
IZVOR: Opština Stara Pazova

Кonkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata

Кonkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

Konkurs Opštine Despotovac za sufinansiranje medijskih projekata

Despotovac

Konkurs Opštine Despotovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.