Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata

Кonkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/konkursinf20.pdf

IZVOR: Opština Sremska Mitrovica