Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Novi Pazar za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Novi Pazar za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu. file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Javni-poziv-MEDIJI.pdf

IZVOR: Grad Novi Pazar