Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Despotovac za sufinanisiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Despotovac za sufinanisiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Javni%20poziv%20mediji%202018%202.pdf

IZVOR: Opština Despotovac