Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Grada Čačka za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

 

Konkurs Grada Čačka za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Tekst_informisanje_2018.pdf

 

IZVOR: Grad Čačak