Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Bela Palanka za sufinansiranje medijskih projekata

Konkurs Opštine Bela Palanka za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Javni%20poziv%20mediji%202018.PDF

IZVOR: UNS