Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Istraživanja
08.04.2021.
Samo 2,8 odsto populacije ne gleda televiziju u Srbiji, dok se kod onih koji je gledaju izdvaja RTS sa svojim zabavnim sadržajem, rezultati su istraživanja Kliping agencije na temu „Kako konzumiramo medije“.

12.03.2021.
"Na pitanje o tome ko je kriv za loše stanje radnih prava novinarki i novinara, deo učesnika odgovara da je loše stanje rezultat lošeg ekonomskog stanja nacionalne ekonomije, uopšteno, i medijskog sektora, sektora, konkretnije."

24.02.2021.
Štampani mediji u Srbiji su u krizno doba pandemije ušli trošeći novac koji im je, za projekte koje su osmislili, sufinansirale lokalne samouprave, Pokrajinski sekretarijat za informisanje i Ministarstvo kulture i informisanja. Godina iza nas bila je izborna te je većina štampanih medija, kao i elektronskih, martovsko vanredno stanje i zatvaranje dočekala sa pozitivnim saldom na računu.

30.12.2020.
U Srbiji je registrovn 751 portal, ali bar trećina nije aktivna. Sindikat novinara Srbije istraživao jekakva je finansijska održivost ali i položaj novinara u onlajn medijima koji se smatraju medijima budućnosti.
Croatia
30.12.2020.
Pandemija koronavirusa izazvala je finansijske poteškoće u radu srpskih medija, udruženja i organizacija u regionu i dijaspori, dovela je do promena načina rada ali i do inovacija u radu, zaključak je "Desete konferencije novinara i medija dijaspore i Srba u regionu" koju je organizovalo Udruženje novinara Srbije (UNS) u saradnji sa Upravom za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
30.12.2020.
Prema podacima Agencije za privredne registre (APR) u Srbiji je registrovano 2.508 medija: 937 štampanih, 751 portala, 333 radio - stanica, 244 televizijskih. Broj uređivački oblikovanih internet stranica je 84, servisa novinskih agencija 28, nedefinisano je 114, a pod “ostalo” se svodi 17 medija.
29.12.2020.
Sindikat novinara Srbije (SINOS) predstavio je danas Studiju o arhivskoj građi u nekadašnjim javnim medijskim preduzećima i pozvao Ministarstvo kulture i informisanja da pomogne digitalizaciju arhivske građe lokalnih medija kako bi se ovaj materijal trajno sačuvao i učinio dostupnim budućim generacijama.
"Libertatea"
29.12.2020.
Mediji na jezicima nacionalnih manjina imaju hroničan problem finansijske održivosti. Javni interes se povlači pred vidljivom komercijalizacijom, a u velikoj meri su prepušteni volji političkih elita u manjinskim zajednicama. Dve trećine su honorarci, a projektno finansiranje i direktna davanja, iako često nedovoljna, su najstabilniji izvor prihoda.
UNS
29.12.2020.
Prosečna novinarska plata u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini niža je od proseka primanja u tim zemljama, u Crnoj Gori je u ravni sa prosekom, dok novinari u Sloveniji primaju plate koje su iznad prosečne u toj državi, pokazalo je istraživanje "Ekonomski i društveni položaj novinara: Srbija, region, Evropa" koje je sprovelo Udruženje novinara Srbije (UNS).
25.12.2020.
U izmenjenim okolnostima, menadžment Radio-televizije Кragujevac sumirao je rezultate rada u turbulentnoj i nepredvidivoj 2020. godini, dok su zaposleni dobili simbolično priznanje za predani rad tokom pandemije korona virusa.