Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

O savremenom novinarstvu, mladim novinarima i medijskim radnicima