Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

O potpisivanju granskog kolektivnog ugovora u medijima i novom Zakonu o radu