Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Zakon o javnom informisanju i medijima član 62