Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Kako do dostojanstvenog rada u medijima i odgovornog novinarstva?