Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Da li je novinarstvo u Srbiji u službi javnog interesa?