Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Kako do boljeg materijalnog i profesionalnog položaja novinara?