Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o novinskoj agenciji Tanjug

16.05.2022.
TANJUG

Savet za borbu protiv korupcije objavio je Izveštaj o Tanjugu koji sadrži istraživanje poslovanja ove novinske agencije od 2015. godine kada je Vlada Srbije donela Odluku o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća Novinske agencije Tanjug do 2020. godine kada je država za 628 hiljada evra prodala pravo korišćenja žiga novinske agencije.
Žig je prodat na period od deset godina firmi “Tačno”, koju su osnovali Televizija Pančevo i “Minacord media” čiji su zakonski zastupnici Željko Joksimović i Manja Grčić.
Кrajem decembra 2020. godine Republička direkcija za imovinu je UNS-u odgovorila da firma „Tačno” iz Beograda nije kupila Tanjug već je stekla pravo da u određenom vremenskom periodu koristi imovinska prava te novinske agencije.
U konkretnom slučaju ne radi se o prodaji Tanjuga već o ustupanju iskorišćavanja drugih imovinskih prava, na određeni vremenski period, uz odgovarajuću naknadu, koja je iznad procenjene vrednosti utvrđene Izveštajem o proceni vrednosti svakog pojedinačnog imovinskog prava Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug”, odgovorili su UNS-u iz te direkcije.
U medijima su se ovih dana pojavile spekulacije šta sve podrazumevaju imovinska prava i da li se ona odnose na nekretnine koje je Tanjug posedovao u Skoplju, Podgorici i Zagrebu.
Кompanija „Tačno“ demantovala je da ima ikakvih imovinskih prava, navodeći da je „preuzela samo ime “Tanjug”, žigove i radnike ove agencije i ništa više”.
IZVOR: UNS

Najnovije