Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Sindikati u medijima za istim stolom

30.11.2021.
BETA

Na inicijativu Sindikata novinara Srbije, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog  30. novembra u Palati Srbija održana je Konferencija “Kako do dostojanstvenog rada u medijima i odgovornog novinarstva”. Usvojena su sledeća obavezujuća postupanja:

Sindikati u medijima, učesnici duštvenog dijaloga “Kako do dostojanstvenog rada u medijima i odgovornog novinarstva”,  obavezali su se da će u naredna tri meseca formirati radnu grupu, koja bi zajednički utvrdila ključne probleme u poštovanju prava rada novinara i medijskih radnika u Srbiji.

Radna grupa će biti otvorena i za sve  sindikate koji nisu učestvovali u društvenom dijalogu a koji iskažu želju za učešćem u njenom radu.

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo kulture i informisanja, u saradnji sa sindikatima, učesnicima društvenog dijaloga, radiće na iznalaženju adekvatnih normativnih rešenja u cilju unapredjenja i zaštite radnih prava novinara i medijskih radnika.

 

Sindikati, učesnici društvenog dijaloga, očekuju da dogovoreni zajednički rad sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom kulture i informisanja, započne u što skorijem roku a najkasnije do početka februara 2022. godine.

 

Predstavnici sindikata pozivaju poslodavce u medijima, učesnike društvenog dijaloga, da u naredna tri meseca iniciraju organizovanje udruženja poslodavaca u medijima a koji će biti partneri sindikatima u pregovorima o unapredjenju položaja novinara i medijskih radnika.

 

Učesnici društvenog dijaloga “Kako do dostojanstvenog rada u medijima i odgovornog novinarstva”, informacije o ishodima dogovorenih obavezujućih pristupanja društvenog dijaloga dostaviće

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

 

IZVOR: SINOS

Najnovije

Sindikat novinara Srbije