Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Potpisan Sporazum o uspostavljanju platforme za evidenciju slučajeva ugrožavanja bezbednosti i pritisaka na novinare i ostale medijske aktere 22. maj 2020.

22.05.2020.

 

Zaštitnik građana Zoran Pašalić potpisao je danas sa predstavnicima
medijskih udruženja i asocijacija i novinskih sindikata Sporazum o
uspostavljanju platforme za evidenciju slučajeva ugrožavanja bezbednosti i
pritisaka na novinare i ostale medijske aktere. Sporazum je potpisan sa
Udruženjem novinara Srbije, Nezavisnim udruženjem novinara Srbije,
Nezavisnim društvom novinara Vojvodine, Asocijacijom nezavisnih
elektronskih medija, Asocijacijom medija, Asocijacijom onlajn medija,
Poslovnim udruženjem asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal
pres“, Sindikatom novinara Srbije (SINOS), Granskim sindikatom
kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“ i Samostalnim
sindikatom zaposlenih u grafičkoj, izdavačkoj, informativnoj delatnosti i
kinematografiji Srbije
Pašalić je rekao da je današnji dan jedan od najznačajnijih datuma u
dosadašnjem  radu institucije Zaštitnika građana i izrazio očekivanje da
će se tim Sporazumom unaprediti zaštita prava novinara. Cilj fromiranja
platforme je uspostavljanje efikasnijeg mehanizma zaštite bezbednosti
novinara, jer će tačno evidentiranje svakog pojedinačnog slučaja
ugrožavanja bezbednosti i svakog oblika pritiska na novinare i medijske
radnike, doprineti i delotvornijem postupanju nadležnih državnih organa u
slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara, naglasio je Pašalić. Uloga
medija je od velikog značaja u radu Zaštitnika građana, jer čak 90 odsto
postupaka koje pokreće po sopstvenoj inicijativi zasnovano je na
saznanjima koje dobijamo putem medija, istakao je Pašalić.
Jedna od potpisnica sporazuma Dragana Čabarkapa, predsednica SINOS-a je
rekla da je medijska platforma od izuzetnog značaja za zaštitu pre svega
ekonomskih prava novinara i izrazila očekivanja da će njenim radom položaj
novinara biti višestruko unapređen. Mi očekujemo da će ova platforma
podstaći novinare i medijske radnike da se organizuju, da brane svoja
radna i profesionalna prava na način kako se to čini u zemljama članicama
evropske i svetske federacije novinara čiji je i SINOS član, naglasila je
Čabarkapa.
Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić ocenio je
platformu kao dobru jer je okupila sva relevantna udruženja i asocijacije.
Drago nam je da iza ovoga stoji institucija Zaštitnika građana. To nam
daje nadu da će platforma zaživeti i da će doprineti većoj bezbednosti
novinara. On je dodao da će podrška Ombudsmana doprineti da se svi
medijski radnici osećaju bezbedno i da slobodno rade svoj posao, naveo je
Bodrožić.
Predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović pozvao je sve
novinare da udruženjima i sindikatima prijavljuju sve vrste povrede radnih
prava. Očekujemo da ova platforma potpuno zaživi i da osim fizičkih
pretnji i napada na novinare beleži i pritiske, istakao je Radomirović.
Predsednik Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija
“Nezavisnost” Dragan Milanović rekao je da je bezbedan novinar
onaj koji ima dobro ugovoren posao. Bezbednost novinara nije samo fizička
nego i bezbednost u smislu njegovog normalnog življenja i neugrožavanje
njegovog života i života njegove porodice, objašnjava Milanović
komentarišući značaj platforme koja je potpisana danas.
Veran Matić iz Asocijacije nezavisnih elektronskih medija naglasio je da
su danas novinari u Srbiji i u svetu sve ugroženiji. Novinarska udruženja
i asocijacije moraju da budu prva podrška svakom našem kolegi i koleginici
koji žele da rade profesionalno svoj posao i zbog toga trpe. Nove
tehnologije donose nove oblike pretnje i nova ugrožavanja i mi takođe
moramo pronaći načine da te nove oblike ugrožavanja bezbednosti i
sigurnosti novinarki i novinara zaustavimo i smanjimo, a da počinioci budu
kažnjeni, naveo je Matić.
Izvor: SINOS

Najnovije