Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Nema sindikata u privatnim medijima

10.02.2015.

      Socijalnog dijaloga u srpskim medijima nema, a slična je situacija i u zemljama regiona, ocena je jednodnevnog skupa pod nazivom „Zašto nema sindikata u privatnim medijima“, koji su u četvrtak organizovali Sindikat novinara Srbije (SINOS) i fondacija „Fridrih Ebert“ u Beogradu.

 
       Učesnici veoma posećene rasprave nisu se, međutim, saglasili oko glavnih uzroka takvog stanja u medijima pošto su kao osnovne faktore navodili različite probleme počev od nepostojanja odgovarajućih udruženja medijskih poslodavaca preko pasivnosti države u praksi do fragmetizacije i nedovoljne vidljivosti sindikalnih organizacija na terenu.

      Predstavnici SINOS-a istakli su da je najveća poteškoća sa kojom se suočavaju nepostojanje socijalnih partnera s obzirom da u Srbiji nema reprezentativnih udruženja medijskih poslodavaca, a samim tim ni prvog preduslova na otpočinjanje socijalnog dijaloga na granskom nivou.

      Direktorka Evropske federacije novinara (EFJ) Renata Šreder napomenula je da unutar te organizacije, čiji je SINOS dugogodišnji član, postoje različita iskustva s obzirom na broj podružnica i zemalja odakle one dolaze.

      Uz napomenu da je bez sindikata nemoguće postojanje slobodnih medija, Šreder je saopštila da su u borbi za svoja socijalno-ekonomska prava najbolje uspehe do sada pokazali oni koji dolaze iz skandinavskih zemalja.

      "Njihove sindikalne organizacije okupljaju i do 90% medijskih radnika, što je plod duge tradicije ovakvog načina organizovanja", navela je Šreder i dodala da srpski problemi u ovoj oblasti nisu novije prirode i da slične stvari zaokupljaju pažnju i kolega iz regiona.
 
      Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Saša Mirković najavio je da će 13. februara početi upis u Registar medija po novim pravilima, navodeći da će na taj način prvi put biti dostupni i podaci o vlasničkoj strukturi u medijima, kao i o državnoj pomoći koja će im biti dodeljena. Mirković je rekao da je trenutno u Srbiji registrovano 1.363 javnih glasila, ali da njihov broj stalno raste. Kada je reč o sindikalnom organizovanju u medijima, Mirković je rekao da zaposleni ne prepoznaju takvo organizovanje, navodeći da kao neko ko je dugo radio u privatnom mediju nema iskustva da je bilo ko sprečavao formiranje sindikata niti opstruisao sindikalno organizovanje.
 
     Sindikat novinara Srbije je tom prilikom predstavio istraživanje „Medijska scena Srbije 2014“, sprovedeno na osnovu projekta Ministarstva kulture i informisanja i sa namerom da na jednom mestu objedini podatke o ekonomskom, radno/pravnom položaju novinara i zaposlenih u medijima  u Srbiji.

      Rezimirajući podatke istraživanja, saopšteno je da u privatnim medijima nema sindikata, jer vlasnici medija indirektno zabranjuju. Prosečna neto zarada u Srbiji razlikuje se u prestonici i ostatku Republike. Prosečna plata novinara u Beogradu je iznosila 40.000 dinara, u privatnim medijima u Beogradu oko 35.000 dinara, dok su zarade novinara u unutrašnjosti Srbije, u medijima čiji je osnivač lokalna samouprava u proseku 29.000 dinara, a u privatnim 20.000.
 
      Zarade kasne 1 mesec kod 75% zaposlenih, a honorari kasne u proseku 4 do 6 meseci. Velika većina zaposlenih smatra da cenu rada treba odrediti kolektivnim ugovorom, kao i bolju zaštitu zaposlenih od otkaza. U medijima je značajno zastupljen rad na crno ili plaćanje dela zarade iznad „minimalca“ na ruke. Mobing je u porastu. SINOS smatra da postojeća baza podataka u Agenciji za privredne registre ne pokazuje objektivan broj medija u Srbiji jer je značajan broj ugašen, a komunikacija sa medijima koji su pobrojani u registru je vrlo teška. U anketi je učestvovalo 76 direktora i 980 zaposlenih u medijima. Odgovori su klasifikovani po oblastima - polna zastupljenost, zarade, obrazovanje, rad za vreme praznika, zlostavljanje na radnom mestu, članstvo u udruženjima i sindikatima.

      Na konferenciji su o iskustvima u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori govorili predstavnici sindikata medija u ovim državama.
 
       Izuzetno uspešnom skupu prisustvovali su tradicionalni partneri SINOS-a iz Konfederacije slobodnih sindikata Srbije i Industrijskog sindikata Srbije, ali ne i predstavnici Asocijacije medijskih poslodavaca, na koje se najviše i odnosila osnovna tema dva panela.