Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha
Vesti
EFJ
15.02.2019.
Povelja EFJ o radnim uslovima za novinare je neobavezujuće uputstvo o radnim uslovima koje je potpisano u Beogradu, 12. februara 2019. godine od strane predstavnika 14 novinarskih organizacija pridruženih Evropskoj Federaciji Novinara i vodećih novinarskih sindikata iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.
Mekalister
14.02.2019.
Pročitao sam izveštaj Fridom hausa i većinu tih nalaza takođe ćete pronaći u izveštajima Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Kada govorimo o slobodi medija, Evropski parlament je veoma jasan.
UMMR
13.02.2019.
Udruženje medija i medijskih radnika smatra da ponuđeni dokument
Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji jeste
ispod očekivane visine
13.02.2019.
Apsolventi Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum, u klasi
Profesora Stanka Crnobrnje, imali su zanimljiv susret sa predstavnicima
Evropske federacije novinara koji su u Beogradu promovisali međunarodnu
Povelju o radnim uslovima za novinare.
Novac
13.02.2019.
Opština Žagubica objavila je rešenje o raspodeli novca za sufinansiranje medijskih projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja za 2019.godinu. Konkurs koji je sprovela Žagubica problematičan je iz više razloga.
13.02.2019.
Komisija za zaštitu konkurencije je objavila da je odobrila kompaniji Telekom Srbija kupovinu kablovskog operatera Masko iz Beograd.
Desir
13.02.2019.
Predstavnik OEBS za medije Arlem Dezir danas je oštro osudio pretnje smrću koje su preko Fejsbuka upućene novinarima iz Srbije Nedimu Sejdinoviću i Draganu Janjiću.
Savet Evrope
13.02.2019.
Situacija u pogledu medijskih sloboda znatno se pogoršala u članicama Saveta Evrope, navodi se u izveštaju Platforme Saveta Evrope za zaštitu novinara koji je danas predstavljen u sedištu te organizacije u Strazburu.
Germany
13.02.2019.
Nemačko udruženje novinara uputilo je pismo Nezavisnom udruženju novinara Srbije u kojem se izražava podrška i solidarnost zbog učestalih pritisaka i napada na novinare u Srbiji.
12.02.2019.
U Beogradu je danas predstavljena Povelja Evropske federacije novinara (EFJ) o radnim uslovima za medijske radnike. Povelju je već potpisalo 14 novinarskih organizacija, članica EFJ-a, vodećih novinarskih sindikata iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Ova neobavezujuća Povelja od 10 tačaka ima za cilj da se omoguće bolji uslovi za rad medijskih radnika.