Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Predstavnici medijskih asocijacija o trenutnom stanju novinarstva

07.04.2021.
"Slavko Ćuruvija"

Pitali smo predstavnika medijskih asocijacija da nam kažu kakvo je njihovo trenutno viđenje stanja novinarstva u Srbiji

Vlast ne poznaje kategoriju nezavisnosti i objektivnosti

Za razliku od Stalne radne grupe za bezbednost novinara koja je osnovana na osnovu Sporazuma o bezbednosti novinara, koji pre pet godina potpisuju novinarska i medijska udruženja, MUP i Republičko javno tužilaštvo, Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara osnovana je odlukom Vlade Srbije, na brzinu, bez konsultacija sa novinarskim i medijskim udruženjima i bez jasnog mandata.

I pored svega toga imenovani članovi iz novinarskih i medijskih udruženja, svesni važnosti teme, ali i ograničenja Stalne radne grupa za bezbednost novinara, prihvataju da učestvuju u još jednom telu polažući nadu da čitava stvar nije farsa i još jedno zamajavanje što domaće, što međunarodne javnosti. Prvi potezi nove ministarke Maje Gojković, poput povlačenja tužbi protiv medija, uklanjanja sa sajta Ministarstva sramnih saopštenja prethodnog ministra u kojima je vređao novinare, delovali su obećavajuće.

Sama radna grupa je počela da dobija smisao, opet najviše zbog zalaganja i rada članova grupe iz redova novinarskih i medijskih udruženja, ali je sve skupa u jednom trenutku izgledalo kao da je vlastima zaista stalo da po cenu izvesnih ustupaka dođu do bolje ocene iz Brisela, kada je reč o bezbednosti novinara, slobodi medija i slobodi izražavanja.

Jasno je da se preko noći ili za nekoliko nedelja ne može promeniti decenijska praksa, "totalne politike" SNS-a koja ne poznaje kategoriju nezavisnosti i objektivnosti, već binarno prepoznaje samo "naše" i "njihove", pa sam na prvom sastanku članova radne grupe sa predsednicom Vlade i ministarkom pozvao predstavnike vlasti da se uzdrže od diskriminacije novinara, vređanja i deljenja novinara na "naše" i "njihove", kao jednog od osnovnih preduslova za stvarnje normalne atmosfere u društvu, jer upravo ta zaoštrena atmosfera proizvodi dobar deo napada na novinare, baš kao i pretnje i pritiske preko društvenih platformi.

Odgovor je stigao dva meseca kasnije kroz kampanju kriminalizacije KRIK-a, nevladinih orgnizacija i drugih medija.

U višednevnoj kampanji u kojoj su učestvovali mediji pod kontrolom ili u vlasništvu članova SNS-a, ali i narodni poslanici u parlamentu. Očigledno da je kriminalizacija KRIK-a preko svih kanala bila u tom trenutku važnija i od opstanka novoosnovane radne grupe. Ne mogu da na drugi način razumem neodgovaranje članova radne grupe iz redova vlasti na sve pozive za hitan sastanak ili razgovor tokom trajanja napada na KRIK, druge medije i nevladine organizacije.

Stevan Ristić (Asocijacija medija)

 

Primeniti postojeće zakonske mehanizme

Ne možete očekivati da i dalje budemo deo radne grupe, ukoliko ta radna grupa ne reaguje na napade na novinare iako je to zapravo njen posao. Mislim da je bitno naglastiti da u ovom momentu nisu potrebni nikakvi novi mehanizmi za prestanak pritisaka na kolege iz KRIK-a, već puna primena već postojećih zakonskih mehanizama. Formiranjem nove platforme za saradnju medijskih i novinarskih organizacija, unapređujemo koordinaciju i olakšavamo zajednički nastup, posebno u oblasti zaštite medijskih i novinarskih sloboda.

Norbert Šinković (Nezavisno društvo novinara Vojvodine)

Pomahnitala hajka vlasti

Da podvučemo crtu: u prva dva meseca ove godine, Tužilaštvo beleži 23 prijavljena slučaja napada i pretnji novinarima. U istom periodu, a ne računajući slučaj KRIK, Otvoreni parlament beleži najmanje 37 spominjanja nezavisnih novinara i medija u negativnom kontekstu u Narodnoj skupštini.

Sumanuta i opasna spominjanja u tabloidnim medijima više niko nije u stanju ni da izbroji. Od svih prijavljenih incidenata na štetu novinara, Tužilaštvo odbacuje čak 70 odsto, a tek svaki deseti završava sudskom presudom.

Dakle, da je bilo ikakve volje da se bezbednost novinara u Srbiji unapredi, bilo je i mnogo šansi da Vlada i ostale institucije preduzmu sve u okviru svojih nadležnosti i makar malo poboljšaju ovu statistiku. Za to im nisu bili potrebni razgovori sa udruženjima, već samo striktna primena važećih zakona i malo obične pristojnosti.

Umesto toga, dobili smo pomahnitalu hajku narodnih poslanika i tabliodnih medija. Stoga više nema nikakve dileme da je glavni inicijator napada na novinare u ovoj zemlji upravo vlast, ako je takva dilema ikada i postojala. U takvim predstavama nemamo nameru da učestvujemo

Ivana Stevanović (Fondacija Slavka Ćuruvije)

 

Nova Radna grupa postala deo problem

Treba, najpre, naglasiti da udruženja nisu nekonsktruktivan partner i da do sada nisu odbijala politički dijalog o suštinski važnim pitanjima za razvoj medijskog sektora. Naš angažman u radnoj grupi za pisanje medijske strategije, Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, brojnim forumima i javnim debatama svedoče tome.

Ipak, moramo konstatovati da se, uprkos našoj dobroj volji, situacija u medijima ne poboljšava i da nivo medijskih sloboda opada. Pitanje bezbednosti novinara i medijskih radnika jedno je od ključnih.

Pretnje i pritisci na novinare, naročito nezavisne i kritički orjentisane kao što su članice AOM-a, broje se u stotinama, a negativne javne kampanje najviših državnih funkcionera gotovo da i ne prestaju.

Radna grupa za bezbednost novinara koja je formirana pri kabinetu premijerke Brnabić nije uspela u svojoj nameri da utiče na poboljšanje situacije. I ne samo to. Grupa nije uspela za više od pet dana intenzivne međusobne prepiske da objavi jedno javno saopštenje kojim bi se zaustavila opasna javna kampanja protiv kolega iz KRIK-a.

Na molbe predstavnika udruženja da se oglase, članovi radne grupe koji dolaze iz institucija odgovorili su ćutanjem. U takvoj situaciji, radna grupa nije pružila rešenje, već je postala deo problema. Upravo iz tog razloga, AOM, zajedno sa ostalim udruženjima, članicama Koalicije za slobodu medija, istupa iz ove radne grupe i neće se u nju više vraćati. Ostajemo posvećeni daljem radu na izmenama medijskih zakona kroz radnu grupu za praćenje implementacije medijske strategije, kao i učešću u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. Uz ove, i ostale aktivnosti udruženja, radićemo na javnom zagovaranju za bolji položaj novinara i medijskih radnika, kao i slobodne medije i uređenju medijsku scenu.

Tanja Maksić (Asocijacija onlajn medija)

Rizici lokalnih novinara i medija

Moja koleginica iz Lokal Presa, Ljiljana Stojanović bila je članica Radne grupe za bezbednost novinara, i zatražila je da Radna grupa reaguje povodom napada na KRIK, ali ta reakcija je izostala.

To nas u Lokal Presu jako zabrinjava, jer položaj lokalnih medija, koji su od značaja za javno informisanje u lokalnim sredinama je izuzetno težak i lokalni mediji su svakodnevno izloženi brojnim pritiscima. Ako se na redakciju KRIK, zbog istraživačkih tekstova koje su objavili, upire prstom i ako se oni dovode u vezu sa ljudima koji su procesuirani kao kriminalci, to je jasna poruka nama u lokalnim medijima, šta nas čeka ako se usudimo da u svojim lokalnim sredinama pokrenemo takve teme.

U sredinama u kojima se svi ljudi međusobno poznaju, poznate su adrese novinara, poznato je u koje škole idu naša deca, vrlo je opasno otvarati teme koje lokalnim moćnicima ne odgovaraju.

Targetiranje novinara u malim sredinama vrlo lako i često kao rezultat ima uništavanje njihove imovine, kao što smo videli na primeru podmetanja požara na kuću našeg kolege Milana Jovanovića u Grockoj, ili ubistva kao što se dogodilo u Jagodini gde je ubijen naš kolega Milan Pantić.

Kasnilo se sa donošenjem Medijske strategije jer je tekst strategije najpre pisala Radna grupa sastavljena od predstavnika drugih medijskih i novinarskih udruženja. Onih udruženja sa čijim predstavnicima je ministarka Maja Gojković pre neki dan imala sastanak i najavila ponovnu saradnju Ministarstva sa njima. Tekst Medijske strategije koji su oni pisali godinu dana, bio je neprihvatljiv, pa je premijerka Ana Brnabić formirala novu Radnu grupu, u kojoj su bili predstavnici svih naših udruženja/organizacija, nas koji smo u Koaliciji za slobodu medija.

Kada je Vlada konačno usvojila Medijsku strategiju, mi smo pomogli da se uradi Akcioni plan za njenu primenu. Radna grupa nastavila je sa radom, ovog puta kao Radna grupa. Međutim, rad nove Radne grupe za praćenje sprovođenja Akcionog plana i primenu Medijske strategije sveden je na razmatranje tromesečnih izveštaja Ministarstva kulture i informisanja, što je potpuno neproduktivno.

Osim toga već se iniciraju skupštinske procedure za određene izmene i dopune pojedinih medijskih zakona na način koji je suprotan i koji poništava Medijsku strategiju. Ovo je novi atak na sve ono što je Radna grupa predano radila i novi atak na saradnju naših organizacija sa Vladom.

Ovo je novi gubitak poverenja i mi u Lokal Presu veoma ozbiljno razmišljamo o opravdanosti daljeg ostanka i u ovoj Radnoj grupi.

IZVOR: NUNS