Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SAOPŠTENJE RADNE GRUPE ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU NOVINARA

19.02.2021.

Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara održala je redovan sastanak na kome je usvojila Pravilnik o radu Radne grupe.

Branko Stamenković predstavnik Republičkog javnog tužilaštva, upoznao je članove Radne grupe da je u toku meseca januara ove godine u javnim tužilaštvima formirano 12 predmeta na osnovu podnetih krivičnih prijava ili izveštaja o mogućim krivičnim delima koja su izvršena na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju. Deset predmeta je aktivno i postupak je u toku, a u dva predmeta je doneta odluka da nema mesta pokretanju krivičnog postupka po službenoj dužnosti. 
Predstavnici novinarski i medijskih udruženja su izneli problem pritisaka na novinare, i istakli primere koji su se desili od početka 2021. godine. Na sastanku je dogovoreno da će se o tim slučajevima detaljnije razgovarati na sledećem sastanku Radne grupa koji će biti održan u martu ove godine, što je i predviđeno Planom rada.
Članovi Radne grupe razmatrali su predlog Udruženja sudija i tužilaca kojim su predložene izmene Кrivičnog zakonika koje predviđaju da se, pored fizičkog integriteta, zaštiti i imovina novinara i članova njihovih porodica, u slučajevima koji su u vezi sa obavljanjem novinarske profesije. Ovaj predlog biće razmatran prilikom izrade analize regulatornog okvira kako bi se definisale potencijalne izmene Кrivičnog zakonika i zakona koji uređuje krivični postupak. Cilj je da se dođe do unapređenja mehanizama krivičnopravne zaštite bezbednosti novinara i medijskih radnika, vodeći računa o zaštiti ljudskih prava u krivičnim postupcima. 
Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara sastaće se sa predsednicom Vlade i potpredsednicom Vlade i ministarkom kulture i informisanja u petak 26. februara. 
19. februara 2021. godine

IZVOR: SINOS