Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Počinje postupak za izbor Programskog saveta RTS

18.02.2021.

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje danas je doneo Odluku o pokretanju postupka za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije (RTS), dok će javni konkurs za izbor kandidata biti objavljen narednih dana na internet stranici Narodne skupštine, u Službenom glasniku Srbije i u listu "Politika".
Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Sandra Božić rekla je, na sednici ovog skupštinskog tela, da će sadašnjim članovima Programskog saveta RTS prestati mandat 21. februara ove godine istekom vremena na koje su izabrani.
Ona je rekla da se kandidat za člana Programskog saveta RTS bira iz reda stručnjaka u oblasti medija i medijskih poslenika, naučnika, stvaralaca u oblasti kulture i predstavnika udruženja čiji je cilj zaštita ljudskih prava i demokratije.
Кandidat za člana Programskog saveta RTS ne može biti nosilac javnih i političkih funkcija.
Mandat članova Programskog saveta traje četiri godine i oni ne mogu biti ponovo izabrani.
Odbor za kulturu i informisanje u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog konkursa utvrđuje listu svih prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove ovog konkursa sa kojima će nakon toga obaviti razgovor.
Nakon razgovora sa kandidatima za članove Programskog saveta RTS Odbor utvrđuje konačnu listu od 30 kandidata koju dostavlja Upravnom odboru RTS.
Upravni odbor RTS bira 15 članova Programskog saveta sa liste koju je dostavio skupštinski Odbor.
IZVOR: FONET